U četvrtak 43. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U četvrtak 15.12.2016. godine, u Travniku će biti držana 43. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona  s početkom u 9 sati.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Zapisnik sa 15. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona Bosna – sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. Prijedlog zakona o sudskim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave

4. Izvještaj o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 30. 9. 2016. godine – Ministarstvo finansija

5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje – direktor Službe

6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje – direktor Službe

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju na kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu ”Bistrica” na lokalitetu Pavlovica, MZ Bistrica, općina Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna za poticaje poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke izdvajanju dijela sredstava budžeta za poticaje poljoprivredi u 2016. godini – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava preostalih nakon provođenje Programa utroška sredstava sa pozicije ”Transfer-poticaji vodoprivredi” (za sedam projekata) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje voda sa izvorišta za potrebe javnog vodosnabdijevanja na području općine Kiseljak – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2016. godini na epizitioološkom području kantona i zaštita bilja iz proračuna kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva za adaptaciju prostorija Osnovne škole ”Busovača”, Busovača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za sport u 2016. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe budžeta za 2016. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava budžeta za izgradnju sportske dvorane u OŠ ”13. Rujan”, Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za opremanje i namještanje učionica u Osnovnoj školi ”Voljevac”, Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u Osnovnoj školi ”Fra Marijan Šunjić” Stojkovići – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za izradu studije ranjivosti prostora – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama Kantona- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

a) Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o uplati sredstava za projekte infrastrukture u općini Travnik

22. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH, u korist Ljubana Drmića – Ministarstvo finansija

23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za finansiranje deficitarnog medicinskog kadra – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava budžeta kantona za 2016. godinu za uređenje grobalja i mezarja – Uprava za borce

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava budžeta kantona za 2016. godinu za uređenje spomen obilježja – Uprava za borce

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava budžeta kantona za 2016. godinu za uređenje stepeništa ispred zgrade Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslova

27. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponuditelja za nabavu putničkog vozila za potrebe Stručne službe Vlade i za dostavu ponuda za javnu nabavku za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Ministarstva gospodarstva – Službe za zajedničke poslove

28. Prijedlog odluke o isknjižavanju pištolja Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

29. Izjašnjenje u vezi Odluke Ustavnog suda BiH po zahtjevu apelantice Amre Čampara-Lolić (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave

30. Izjašnjenje o radno pravnom statusu kandidata, nosilaca izvršnih dužnosti i savjetnika u vezi isplate razlike naknada iz radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave

31. Saglasnost za nabavu skenera i printera u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

32. Saglasnost za izvođenje farbarsko molerskih radova u zgradi Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave

33. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za potrošačke jedinice – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

34. Saglasnost za isplatu naknade plate i toplog obroka za rad u neradne dane za zaposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

35. Saglasnost za postavljanje dodatnih radijatora u prostorijama Skupštine Kantona

36. Popis policajaca koji su otišli ili će do kraja godine otići u penziju (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo unutrašnjih poslova

37. Informacija o obračunu naknada korisnika Budžeta koji nisu podnosili tužbe za isplatu razlika (po Zaključku Vlade) – sekretar Vlade

38. Izvještaj Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2016. godine – Ministarstvo finansija

39. Izvještaj o radu inspekcije za novembar 2016. godine

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

40. Izvještaj o realizaciji zaključaka za novembar 2016. godine

a) Ministarstvo privrede

b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova

41. Razrješenja i imenovanja

a) Imenovanje Povjerenstva za drugostepeno upravno rješavanje

b) Prijedlog rješenja za obavljanje poslova direktora MSŠ Travnik

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing.