U četvrtak 95. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U četvrtak u Travniku 95. sjednica Vlade SBK-a

                                                    D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 94. sjednice Vlade  Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

 

2. Statut Zavoda za javno zdravstvo  Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje  Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

a) Saglasnost za zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih poslova na izradi Liste lijekova

b) Prijedlog zaključka o ovlaštenju Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona  za utvrđivanje Liste lijekova i visine pomoći koja se odobrava osiguranim osobama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

4. Prijedlog odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekova koji se koriste za teža stanja i obljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava  Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ”odvodnja oborinske kanalizacije u naselju Kineska četvrt MZ Centar II”, općina Novi Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za regulaciju korita rijeke Lašve, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (organiziranje sajmova, izložbi, edukacija) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

9. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izgradnju vodovoda Kraljevice – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izradu” Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Trebešnica”, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za ”Izgradnju rezervoara za vodu u MZ Gornja Rovna”, općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe  Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć obiteljima smrtno stradalih djelatnika Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sport – kotizacija klubovima za jesenji dio sezone 2018./2019. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za čišćenje korita i obala rijeka na području općine Vitez – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za sufinansiranje radova na sanaciji klizišta Radova, općina Vitez  – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Fojnica za sufinansiranje sanacije puta u MZ Dusina, općina Fojnica  – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Gornji Vakuf-Uskoplje za sufinansiranje uređenje korita rijeke i izrade mosta u naselju Bistrica  – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinansiranje sanacije klizišta puta u naselju Rendići – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinanciranje sanacije klizišta puta Bešpelj-Podovi – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu putničkog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

23. Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za sanaciju klizišta u mjestu Crnići – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (1.400,00 KM) – Uprava za borce

 

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (5.149,01 KM) – Uprava za borce

 

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta za nabavu računarske opreme za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historjiskog naslijeđa

 

27. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstava – Ministarstvo finansija

 

28. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva – Ministarstvo finansija

 

29. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova

 

30. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga grijanja na pellet – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i razvoj softwera za Ured za javne nabavke – Ured za javne nabavke

 

32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molerskih radova u zgradi Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

 

33. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje hodnika i postavljenje PVC podova u zgradi Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

 

34. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona

 

35. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka, broj: 01-05-282/18-20 od 26. 4. 2018. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

36. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

37. Saglasnost za povećanje plaće namještenika zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskome sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

38. Saglasnost za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

39. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove čistačice u PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

40. Saglasnost za pokretanje procedura javnih nabavka za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

41. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ”Busovača”, Busovača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

42. Inicijativa za donošenje odluke u skladu sa članom 26.a) Zakona o agencijama i unutrašnjim služba za zaštitu ljudi i imovine F BiH – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

43. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Stručne službe Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

 

44. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu uredskih stolica za potrebe Ureda za zakonodavstvo – Ured za zakonodavstvo

 

45.  Izviještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu – Skupština

 

46. Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice – Ministarstvo privrede

 

47. Izvještaj o radu Koordinacijskoga tijela za praćenje realizacije Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom  Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

48. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za II kvartal 2018. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

49. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o Zaključku Vlade, broj: 01-05-412/2018-38 od 8. 6. 2018. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

50. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području izgradnje MHE ”Krušćica”, – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

51. Prijedlog zaključka u vezi sa popune radnog mjesta pomoćnika ministra za materijalno financijsko poslovanje u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa – predsjednik Vlade Kantona

 

52. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora u Kantonalnim organima uprave za 2018. godinu – sekretar Vlade Kantona

 

53. Rješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast osnovnog obrazovanja u   Srednjobosanskom kantonu

b) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

                 PREMIJER KANTONA

                                                                           Tahir Lendo, dipl.ing.