U Domu zdravlja potpisan Protokol o saradnji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U Domu zdravlja Bugojno upriličeno je potpisivanje Protokola o saradnji ove ustanove s direktorima osnovnih i srednjih škola, načelnikom PS Bugojno, a protokol će biti potpisan i s Centrom za socijalni rad, Zavodom za zapošljavanje, te nevladinim organizacija. Dio je ovo saradnje koja je počela 2013. godine i rezultirala je unapredjenjem rada i zajedničkog preventivnog djelovanja u lokalnoj zajednici.
 

 
Tokom sastanka u prostorijama Doma zdravlja Bugojno istaknuti su pozitivni primjeri dosadašnje saradnje. Govoreći o značaju realizacije zajedničkih projekata Vesna Balagija, klinički psiholog ovom prilikom podsjetila je i na značaj ostvarene saradnje u različitim segmentima u protekle 3 godine.
 
– Ovakav Protokol je potpisan 2013. godine kada se apliciralo i ušlo u proces akreditacije Centra za mentalno zdravlje, a zahvaljujući medjusobnoj saradnji institucija i predanom radu svih aktera uspješno je i dobijena akreditacija od Agencije za akreditacije i kvalitete u zdravstvu F BiH. Trebalo je raditi dugo na ovome i ispuniti brojne visoke zahtjeve. To je i uspio naš stručni kadar iz Centra za mentalno zdravlje i ostvario uspjeh s visokih 85 % , a ove medjunarodne standarde trebamo sačuvati i unaprijediti. Naredni cilj je akreditacija i ispunjavanje zahtjeva sa 100 % kako Centra za mentalno zdravlje tako i uvodjenje drugih službi u proces akreditacije – istakla je, izmedju ostalog, v.d. direktor Doma zdravlja Irhada Strukar.
 
Protokol donosi i odgovornosti i obaveze, a saradnja s potpisnicima Protokola bila je izuzetna.
Kako je naglasila Sadina Djogić, direktorica OŠ Bristovi ovo je izuzetno pozitivan primjer zajedničkog djelovanja za dobrobit djece i cijele zajednice.
 
Zajedničkim radom uspjelo se pozitivno djelovati na prevenciji ovisnosti, devijacija u društvu, nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja i tako će biti i u budućnosti naglašeno je na sastanku.