U Konjicu održana tribina o temi “Politika iz ženskog ugla”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Javna tribina “Politika iz ženskog ugla” upriličena je u subotu navečer, u Kongresnoj dvorani hotela “Garden City” u Konjicu.

Tribinu je organizovao Kantonalni odbor Asocijacije žena Stranke demokratske akcije, a predavači tribine bili su prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica UKC-a Sarajevo, te dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH i Senija Bubić, predsjednica Asocijacije žena SDA BiH.

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović upriličila je prezentaciju o temi “Politika iz ženskog ugla” u kojoj se osvrnula na globalno stanje žene u politici, na njenu zastupljenost i nedostatke koji prate žene, kada je u pitanju politika.

– Istakla sam jednu činjenicu koje smo svi svjesni a to je nedovoljna zastupljenost žena, kako u politici tako i na bitnim pozicijama gdje se donose odluke. Ono što treba jeste da se žene više angažiraju, da budu solidarnije, te da svi skupa posvetimo pažnju obrazovanju i jednostavno jačanju i osnaživanju žene- kazala je Mahmutbegović.

Dodala je kako se pred njima nalazi jedan izazovan period, zbog toga što slijede izbori, koji imaju poluzatvorene liste.

– Naravno, to je jedan od otežavajućih momenata zato što će u jednoj mjeri biti selektirane žene koje su na listama, ali to nas ne treba obeshrabriti i mi treba da radimo i trudimo se, ne samo za izbore, nego jednostavno da budemo u društvu prepoznatljive na pravi način, te da se prepozna kvalitet, struka i profesionalnost žene, ne samo da je žena nego da sve one kvalitete koje nosi žena sa sobom budu prepoznate na pravi način i da ih društvo iskoristi na pravi način.

Mi imamo nedostatak te vrste, zato što u prvi plan pada žena kao rodna karakteristika, a tek onda u drugi plan dolazi njena struka i sve one sposobnosti i znanja koja imaju- istakla je Mahmutbegović.

Sebija Izetbegović, generalna direktorica UKCS-a i članica Asocijacije žena SDA, kazala je između ostaloga u svom obraćanju kako su one, misleći na žene, onaj dio stranke koji može da bude tih, ali vrlo važan.

– Mi smo izuzetno važne u ovoj stranci. Naša stranka jeste stožerna stranka Bosne i Hercegovine, i mi jesmo onaj dio stranke koji treba da hrabri i odgaja, ali i da radi, i koji mora nekada i na bolovanje.

Moramo dobro voditi računa o našim trudnicama, o njihovim porodiljnim dopustima, plaćanjima, doprinosima na broj djece i sve je to ono na što bi mi trebale da obratimo pažnju i zašto bi trebale da se zalažemo. T

akođer, tu je i ostvarivanje novih radnih mjesta i upošljavanje novih mladih ljudi i ustupanje mjesta mladima koji su sposobni, ali ih prethodno moramo dobro educirati i to traži ogroman napor – kazala je između ostaloga Sebija Izetbegović u svome obraćanju prisutnima.