U Mješovitoj srednjoj školi Bugojno održana prezentacija o temi “Nasilje nad djecom i ženama”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U povodu Međunarodnog dana djece žrtava nasilja, učenici Mješovite srednje škole Bugojno,  u prostorijama škole, održali su prezentaciju pod nazivom “Nasilje nad djecom i ženama. ” Prezentacija je realizovana u sklopu projekta “Transgeneracijsko prenošenje nasilja-prekidanje kruga zlostavljanja” koji je podržan od strane Centra za edukaciju mladih.

4. juni obilježava se kao Međunarodni dan djece žrtava nasilja. Djeca su veoma često žrtve nasilja, posebno zbog uloge u društvu koja ih čini nemoćnim i nezaštićenim. Na ovaj dan, učenici Mješovite srednje škole Bugojno kroz dijeljenje letaka i prezentaciju nastojali su da podsjete javnost širom svijeta kako mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja.

Predstavnici Anti-violence Board iz Bugojna Lamija Terzić i Eldar Dadić svojim vršnjacima održali su prezentaciju kako bi im pokazali sa čime se sve žene i djeca žrtve nasilja suočavaju te im poslali poruku zašto je važno pričati o ovom problemu.

U javnosti se pridaje velika pažnja zločinima počinjenim nad djecom, a istovremeno se javnost treba više fokusirati na ono svakodnevno, prikriveno nasilje koje se događa u porodici, na školskom igralištu ili na internetu.

Projekat “Transgeneracijsko prenošenjen aislja-prekidanje kruga zlostavljanja, čiji je cilj prevencija transgeneracijskog prenošenja nasilja među učenicima srednjih škola, finansiran je kroz Fond ekonomske podrške Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.

12345