U području SBK 223 917 birača za predstojeće lokalne izbore

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Na području 12 općina Srednjobosanskog kantona, a prema podacima koji su navedeni u Centralnom biračkom spisku za predstojeće lokalne izbore, ukupno je upisano 223 917 glasača.

Najveći broj birača ima Travnik, i to 47 227. Slijedi Bugojno sa 29 640, a zatim Jajce sa 25 288 birača. Za općinu Vitez u Centralni birački spisak upisan je 22 781 birača, za Novi Travnik 20 593 birača, za Kiseljak 17 517, a za Gornji Vakuf/Uskoplje 17 115 birača. Na području Busovače biračko pravo ima 13 819 građana, Donjeg Vakufa 12 630, a Fojnice 10 617. Najmanji broj birača imaju Kreševo i Dobretići. Za općinu Kreševu moći će glasati 4 550 , a za Dobretiće 2140 birača.

Na redovnim biračkim mjestima u Bugojnu će moći glasati 29 292 birača. Broj birača sa statusom raseljenog lica koja će glasati u odsustvu je 69, a koji će glasati lično je 33 birača. Za Bugojno u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje u inostranstvu registrovao se samo jedan birač, dok će putem pošte glasačko pravo ostvariti 245 birača .