U Travniku je održana 37. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku je održana 37. sjednica Vlade SBK-a

 

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 36. redovne sjednice i 12. i 13. vanredne sjednice.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda za period 1. 1. do 30. 6. 2016. godine. Ured za europske integracije je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na predloženi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona. Data je i saglasnost na pokretanje postupka za prijem državnih službenika i namještenika u Uredu za europske integracije. Data je i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke, i saglasnost za pokretanje postupka za prijem državnih službenika i namještenika u Uredu za javne nabavke.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i uputila u daljnju proceduru.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o određivanju osnovice za platu za mjesec septembar 2016. godine za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, a za sve nosioce pravosudnih funkcija iznosi 107,06 KM,

– Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za IV kvartal 2016. godine, za sve budžetske korisnike iznosit će 8,30 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu općini Dobretići za četvrti kvartal 2016. godine, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM za period oktobar-decembar 2016. godine. Donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku za: Usluge tehničke podrške ISFU (trezorski sistem finansijskog upravljanja) za period od 12.10.2016. do 11.10.2017. godine za potrebe Ministarstva finansija. Sredstva u iznosu od 13.594,35 KM se dodjeljuju ponuđaču „ORACLE BH“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016.godinu na ime nabavke cjepiva, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Zavodu za javno zdravstvo SBK.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz potrošačke jedinice u svrhu nabavke klima uređaja za server salu u zgradi MUP-a u sjedištu, odlukom se izdvaja iznos od 2.422,00 KM sredstva će doznačiti firmi “TRGO TEN” doo Travnik.

Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka nadzora za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Kantonalnog arhiva Travnik, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 7.020,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – asfaltiranje puteva u naseljima općine Gornji Vakuf – Uskoplje), konkurentskim postupkom zaključit će se ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem „Rudnici gipsa“ z.d.d.,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – sanacija primarne vodovodne mreže 3000m i nabavka potrebnog materijala, MZ Pločari, općina Fojnica, direktnim sporazumom zaključit će se ugovor sa ponuđačem JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – asfaltiranje i sanacija puteva u naseljima općine Novi Travnik-LOT1 i LOT2, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Asfalt-Adžić“ d.o.o. Žepće,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja puteva u općini Travnik, po lotovima, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda Lendići, općina Jajce, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Komotin“ d.o.o. Jajce,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja javne rasvjete, zaseok Gaj MZ Bistrica i zaseok Lukići MZ Mile, općina Jajce, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda i vodospremnika (35m3) u naselju Vinac, općina Jajce, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Komotin“ d.o.o. Jajce,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacijske mreže Carevo polje, općina Jajce, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „BH4“ d.o.o. Jajce,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacijskog sistema u naselju Ahmići za priključak 5 sekundarnih fekalnih vodova od grupa kuća – Vrbčeve, Livančića, Bilića, Vidovića, Puđa, Šakića i O.Š. Topola, općina Vitez, konkurentskim postupkom ugovor će se zakljućiti sa ponuđačem S.O.R. „Barok“ Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovodne mreže, potisni cjevovod, pumpna stanica, rezervoar Bukve, općina Vitez, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodospremnika Gornji Bešpelj – Sušike MZ Buselji, općina Busovala, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Skradno , općina Busovača, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – asfaltiranje puteva u općini Vitez, po lotovima, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Doboj putevi“ d.d. Doboj Jug.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Služba za zajedničke poslove SBK je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Travnik, najpovoljniji ponuđač je „Hifa petrol“d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Kiseljak i Kreševo, najpovoljniji ponuđač je „BM Commerce“ d.o.o. Kiseljak,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Gornji Vakuf/ Uskoplje, najpovoljniji ponuđač je „Petrol BH Oil Company“d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Donji Vakuf, najpovoljniji ponuđač je „ABA“d.o.o. Travnik,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Vietz, najpovoljniji ponuđač je „Petrol BH Oil Company“d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Fojnnica, najpovoljniji ponuđač je „Orman“d.o.o. Kiseljak,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Novi Travnik, najpovoljniji ponuđač je „TI Oil“d.o.o. Vitez,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Bugojno, najpovoljniji ponuđač je „Hifa petrol“d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Jajce i Dobretići, najpovoljniji ponuđač je „Hifa petrol“d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Busovača, najpovoljniji ponuđač je „TI Oil“d.o.o. Vitez.

Ista služba je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku mrkog uglja, ugovor za nabavku mrkog uglja u otvorenom postupku dodjeljuje se ponuđaču „Harmeli“ d.o.o. Banovići. Donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku lož ulja, ugovor će se dodjeliti ponuđaču „TI Oil“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela slijedeće odluke:

– Odluka o rashodovanju stalnog sredstva (trajno van upotrebe) vozilo Lada Niva,

– Odluka o prodaji stalnog sredstva terenskog motornog vozila Lada Niva. Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Općinskom sudu Travnik za angažiranjem privremenih asistenata – diplomiranih pravnika.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na zahtjev za otvoranje posebnog podračuna za sredstva ostvarena od koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Na otvoreni podračun bi se, nakon uplate od strane koncesinara i raspodjele između općine i kantona, prebacivalo 50% sredstava od naknade za koncesiju za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK je dala saglasnost na otvaranje i vođenje posebnih namjenskih podračuna, za namjenska sredstva iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada SBK je na zahtjev Minisitarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost za pokretanje postupka nabavke pištolja za policijske službenike (kadete), procjenjena vrijednost nabavke je 50.000,00 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje postupka zamjene stolarije u prostorijama šalter sale Odsjeka za administraciju Busovača, procijenjena vrijednost nabavke je 3.500,00 KM. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za izdvajanje sredstava i provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice u vrijednosti od 90.000,00 KM.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je dala saglasnost za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke stalnih sredstava za niže potrošačke jedinice u vrijednosti od 48.700,00 KM. Data je i saglasnost za objavu nove relacije u Službenim novinama SBK, relacije za prevoz učenika, koja je utvrđena od strane Komisije za općinu Novi Travnik, a na prijedlog istog ministarstva. Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija i Izviješće o realizaciji zaključaka za mjesec septembar 2016. godine. Služba za zajedničke poslove Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK imenovala komisiju za provođenje konkursa za prijem volontera.

Uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za psihosocijalno lijećenje korisnika boračko-invalidske zaštite, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava u Budžetu SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta: „Izgradnja vodovoda Varošluk“ na području općine Travnik, sredstva u iznosu od 4.997,00 KM će se doznačiti ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK Budžeta SBK za 2016. godinu, sredstva u iznosu o 15.000,00 KM namijenjena su za sufinansiranje glazbenih/ muzičkih škola.

Na prijedlog Ministarstava unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacijske mreže Slimena – Polje, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacije Dolac – Putićevo, Nova Bila, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka i isporuka materijala za uličnu rasvjetu u Grginom polju, MZ Bila, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Inter-Com“ d.o.o. Zenica.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje postupka adaptacije tavanskih prostorija PS Fojnica, procjenjena vrijednost javne nabavke je 2.800,00 KM. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava za sport Budžeta SBK za 2016. godinu za sport – kotizacije klubovima i udruženjima, za jesenji dio sezone 2016/17. godine, odlukom se izdvaja iznos od 70.050,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o korištenju sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.000.000,00 KM (Transfer za podmirenje obaveza prema izvršnim sudskim presudama) za izvršenje potpisanih pojedinačnih ugovora o vansudskim nagodbama.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. Godinu za realizaciju projekaza iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 13.759,20 KM za realizaciju projekata „Izgradnja kanalizacije Turbe“ na području općine Travnik, sredstva će se doznačiti ponuđaču „“Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 14.258,79 KM za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije Slimena – Polje (nastavak gradnje) na području općine Travnik, sredstva će se doznačiti ponuđaču „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 6.388,20 KM za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacione mreže Trošnjik“ na području općine Fojnica, sredstva će se doznačiti ponuđaču JKP „Ščona“ d.o.o. Fojnica.

Vlada SBK je donijela slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – zamjena kompletne dotrajale stolarije na JU Dječiji vrtić Vitez, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Maks“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda Šišava, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Kandija, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka kotla na pelet za potrebe Društvenog doma Brestovsko, općina Kiseljak, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Thermom-Flux“ d.o.o. Jajce,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala i priključak za vodovod MZ Ljubići, općina Vitez, direktnom sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – zaštita Prokoškog jezera kroz uvođenje mjera vodosnabdjevanja, općina Fojnica, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala za dovod vode za MZ Pridola, općina Fojnica, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda Vrila (cjevovod rez.Vlahovići – G.Prići – D.Prići – Peševići) MZ Kraljevice, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela fasade zgrade JU „Bolnica za plućne bolesti i TBC“ općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem GPUD „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodospremnika u naselju Gornji Buselji, Mz Buselji, općine Busovača, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – utopljavanje zgrade – zamjena stolarije na JU „Centrac za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tehnometal“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja rezervoara za vodu u naselju Krvačići, MZ Kaćuni, općina Busovača, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola u Budžetskoj 2016. godini, odlukom se izdvaja iznos od 70.000,00 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

– Saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Konzorcija „Bioenergi“ d.o.o. Vitez i „V.G.Monting“ d.o.o. Vitez, u dijelu koji se odnosi na popis osnovnih i srednjih škola na području SBK koje se zagrijavaju decentraliziranim sistemom grijanja,

– Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za obavljanje praktičnog dijela obuke učenika završnog razreda „B“ i „C1“ kategorije,

– Saglasnost za izdvajanje sredstava za nabavku stalnih sredstava za niže potrošačke jedinice te provođenje procedure javne nabavke (priključak novog objekta na distributivnu mrežu) Služba za zajedničke poslove Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o korištenju sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 42.976,13 KM, sredstva iz ove odluke odnose se na rekonstrukciju i izgradnju parking prostora ispred zgrade Vlade SBK (Tri bora). Sredstva će se izdvojiti za izmirenje obaveze prema zaključenom ugovoru sa izvođačem radova.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacionog kolektora u naselju Jardol – II faza, općina Vitez, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem S.O.R. „Barok“ Vitez,

– Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacionog sistema u naselju Ahmići dionica VII i VIII, općina Vitez, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem S.O.R. „Barok“ Vitez,

– Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – premoštavanje potpola pri izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Žuljevići, MZ Ždrimci, općina G.Vakuf – Uskoplje, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem SZR „Gradnja“ G.Vakuf – Uskoplje,

– Odluku o izdvajanju i isplati sredstava iz ostvarenih ušteda po reliziranim projektima iz sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015.godinu iz sredstava za Fonda za zaštitu okoliša SBK

– Odluku o izdvajanju sredstava iz ostvarenih ušteda po reliziranim projektima iz sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015.godinu iz sredstava za Fonda za zaštitu okoliša SBK.

                                                                                                     

                                                                                              KABINET PREMIJERA