U Travniku održana 25. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku je održana 25. sjednica Vlade SBK-a.

 Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o delegiranju nadležnosti SBK iz oblasti turističke djelatnosi i rada turističke zajednice na Općinu Keševo i Općinu Kiseljak, i uputila u Skupštinu SBK po skraćenoj proceduru.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala mišljenja na slijedeće Nacrte zakona i uputila u dalju proceduru: –

Nacrt zakona o hraniteljstvu,

– Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti,

– Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, bezbjednosti i o akreditaciji u zdravstvu.

Kantonalni odbor za razvoj Srednjobosanskog kantona je predložio Vladi SBK „Strategiju razvoja SBK“ koja je izrađena uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz angažovanje Innova Management Consulting d.o.o. Sarajevo, Vlada SBK je usvojila Strategiju razvoja SBK i uputila u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2016. godinu u iznosu od 600.000,00 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije “poticaji poljoprivredi” za 2016.godinu, na osnovu plana raspodjele sredstava daje se saglasnost za pokretanje procedure za realizaciju projekata u oblasti vodoprivrede u iznosu od 600.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama, za III i IV mjesec, planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava u iznosu od 133.332,80 KM za III i IV mjesec tekuće godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za nabavku posuda za otpad u općini Dobretići, konkuretskim postupkom najpovoljniji ponuđač je „Faro“ d.o.o. Zenica.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je donijelo Odluku o pokretanju postupka za usluge provođenja interventne deratizacije na području SBK.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o pokretanju postupka za nabavku namještaja u zgradi Vlade, predmet nabavke je nabavka namještaja u sali na II spratu u zgradi Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi: 5.000,00 KM bez PDV-a,

– Odluka o pokretanju postupka za nabavku ozvučenja u zgradi Vlade, predmet nabavke je nabavka ozvučenja u sali na II spratu u zgradi Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi: 5.000,00 KM bez PDV-a,

– Odluka o pokretanju postupka za uređenje sale u zgradi Vlade, predmet nabavke: Uređenje sale ( kraćenje, itison, zavjese) u sali na II spratu u zgradi Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi: 3.000,00 KM bez PDV-a,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: nabavka računarskog potrošnog materijala (toneri i tinte), ugovor za nabavku računarskog potrošnog materijala (toneri i tinte) dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „IBRA“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču S.Z.R. Univerzal, Bugojno za nabavku i ugradnju peći za centralno grijanje na čvrsto gorivo u III OŠ Bugojno, Bugojno.

Usvojeni su Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK i Izvještaji o radu inspekcija za za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2016. godine.