Ustavi kantona moraju biti usklađeni s Ustavom FBiH

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović razgovarala je danas, na njenu inicijativu, s ombudsmenima BiH Jasminkom Džumhur i Ljubinkom Mitrovićem, a zbog činjenice da je uočila kršenje kako individualnih, tako i kolektivnih prava po raznim osnovama u FBiH i RS-u.

Mahmutbegović je kazala novinarima, nakon tog susreta, da je njihova zajednička poruka da se mora prestati s kršenjem prava, te se baviti drugim problemima koji se tiču BiH, a prvenstveno su ekonomske prirode.

– Nažalost, dugo se bavimo problemom jezika, ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, a istovremeno su gorući problemi u državi BiH egzistencijalne prirode. Mislim da je tu, dobrim dijelom, uključena politika. I predizborna kampanja doprinosi tome da se neke stvari koje se podrazumijevaju (a to je poštovanje prava svakog naroda da kaže kojim jezikom želi da govori) ne poštuju – naglasila je.

Ističe da je, nakon što je uočila da postoje kršenja prava po osnovu korištenja službenih jezika prevashodno bosanskog jezika i to ne samo u RS-u nego i na prostoru FBiH (u četiri kantona), pokrenula inicijativu u Domu naroda Parlamenta FBiH za izmjenu kantonalnih ustava gdje postoji kršenje prava na bosanski jezik i kršenje prava na srpski jezik.

– Poduzela sam aktivnosti na usklađivanju ustava kad je u pitanju FBiH, a kad se radi o RS-u čeka se da presuda bude objavljena u Službenim novinama. Onda ćemo, zajedno s ombudsmenima BiH, krenuti u razgovore s predstavnicima Ministarstva u RS-u, da istovremeno rješavamo problem u FBiH kad je u pitanju srpski narod i bošnjački narod u Republici Srpskoj – kaže ona.

Današnji susret iskoristila je i da ombudsmenima uputi zahtjev da se ispita i kršenje prava povratničke populacije, ljudi koji su preživjeli genocid i vratili se kućama.

– Svaka institucija u RS-u ima pravo realizirati aktivnosti koje je zacrtala planom i programom. Ipak u slučaju nenajavljenih vježbi u posljednjih sedam dana na prostoru oko Srebrenice, od ombudsmena BiH smo zatražili izvještaj o kršenju ljudskih prava. Mi, kao društvo, obavezni smo osigurati miran i dostojanstven život ljudima koji su preživjeli genocid i vratili se kućama i osloboditi ih zastrašivanja – istaknula je.

Ombudsmen za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur istaknula je da se jezici koriste kao osnova za diskriminaciju i različito tretiranje građana, konstatirala da ustavi kantona moraju biti usklađeni s Ustavom FBiH, ali i podsjetila da i federalni Krivični zakon definira „da je krivično djelo svako onemogućavanje korištenja službenih jezika, odnosno jezika naroda.“

Ističe da su danas s potpredsjednicom FBiH razgovarali i o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i potrebi da to pitanje bude sistemski riješeno i da se uspostave tijela koja će upravljati sistemom izvršenja tih sankcija.

– Povod je bio napad na osobe na izvršenju krivičnih sankcija iz reda srpskog naroda u zeničkom zatvoru i činjenica da je na 143 zatvorenika samo jedna osoba na obezbjeđenju – kazala je.

Zbog stanja u zatvoru u Sarajevu ombudsmeni su, kazala je, izdali preporuku i ukazali vlastima u FBiH da se hitno mora reagirati jer se krše prava zatvorenika u tom zatvoru. Stoga su dogovorili zajedničku posjetu ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija ali i ustanovama Baković, Drin i Pazarić a s obzirom na presude Evropskog suda koje se tiču kršenja ljudskih prava osoba koje su smještene u te ustanove.

– U FBiH postoji nekoliko sistemskih kršenja ljudskih prava. Traži se prije svega intervencija Vlade FBiH kad se govori o naknadama za žene na porodiljskom dopustu, te u slučaju Instituta za medicinska vještačenja za koji smo rekli da je to izolirani centar moći i potrebne su hitne mjere jer se u toj ustanovi vrše procjene stepena tjelesnog oštećenja osobama s invaliditetom i ne smiju biti predmet čestih manipulacija da se više puta ukidaju rješenja i više puta prolaze isti proces bez mogućnosti sudske zaštite – naglasila je.

Ombudsmen Ljubinko Mitrović ističe njihov dogovor da susrete o raznim temama poput današnjeg i nastave. Odlučeno je da, kako je kazao, moraju raditi zajednički, uvijek kad imaju neki problem.