“Zaštita radnih i profesionalnih prava novinara: značaj sindikalnog djelovanja“ – radionica u Livnu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Livnu je, u organizaciji Udruženja BH novinari i uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, održana radionica na temu “Zaštita radnih i profesionalnih prava novinara: značaj sindikalnog djelovanja“.

O značaju sindikalnog djelovanja, ali i mogućnostima borbe za prava novinara govorili su: Amer Toskić, predsjednik Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH, Stjepanka Ivanuš iz Centra za gradjansku saradnju i Željka Mihaljević, urednica Radija Studio N i dopisnik FTV-a.

   Nepoznavanje vlastitih radnih prava, političke i ekonomske podjele među medijima, ekonomski pritisci na novinare, neefikasnost državnih mehanizama, razlozi su zbog kojih je kršenje prava novinara postala svakodnevica. Najčešće su kršenja prava vezana za isplatu plata, uslove rada, dužinu radnog vremena, neprijavljen rad i cenzuru, istaknuto je tokom radionice.

   Novinari u Kantonu 10, ali i drugi trebali bi imati više volje i hrabrosti da govore o svojim problemima i da se bore za bolji radni status u svojim medijima. Učesnici radionice naglasili su i pritiske na novinare koji pokušaju da se sindikalno udruže, a posebni primjeri prezentirani su u vezi s Kantonom 10.

   Stjepana Ivanuš iz Centra za građansku suradnju kazala je da u Kantonu 10 ima pet javnih radijskih stanica ali da ni u jednom ne postoji sindikat.

“Najveći problem je što su sindikati rascjepkani, nemaju suradnju između sebe i na lošem su glasu. Međutim, i pored tih problema sindikalno udruživanje ima smisla i neophodno je. Radio Livno je imao sindikat ali po riječima novinara iz tog medija vršen je veliki pritisak na njih i na kraju je zbog tih pritisaka ugašen sindikat. Međutim, medijski radnici nisu svjesni koliku snagu kroz svoj posao i sindikalno djelovanje imaju”, kazala je ona.

   Amer Toskić, predsjednik Sindikata grafičara, izdavača i medijskih djelatnika BiH, pozvao je novinare da se priključe sindikatu.

„Ne možemo reagovati za slučajeve koji su nam nepoznati i koji nisu do nas došli. Ne treba da budete izolovani i trpite kršenje radnih prava. Novinari koji ne mogu da se sindikalno udruže u svom mediju mogu da se samostalno učlane u granski sindikat i mi ćemo se boriti do kraja za njihova prava. Sindikati se suočavaju s dosta problema ali imaju moć da se izbore za svoje članove”, kazao je Toskić.

Željka Mihaljević, urednica Radija Studio N I dopisnica FTV-a iz Livna, kazala je da je potrebno vratiti značaj sindikata.

“U javnosti sindikat ima negativne konotacije i povezuje se s komunističkim naslijeđem. Tu percepciju treba mijenjati jer sindikat treba da ima samo jedno značenje – borba za radna prava”, kazala je ona.

Na kraju diskusije zaključeno je da se o kršenjima radnih prava novinara treba više govoriti i izvještavati i da je potrebno više edukacije o radnim pravima novinara.