18. Bugojno open

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

REGISTROVANIM KLUBOVIMA KARATE SAVEZA BIH

Predmet: Obavještenje, Izborno prvenstvo za Djecu, 11 – 14 godina starosti, Bugojno 2016.

Poštovani, obavještavamo vas da će se Izborno prvenstvo za Djecu, jedinstvenog Karate saveza BiH, za uzrast 11-14 godina, održati u ¨Kulturno sportskom centru Bugojno“ ul. Nugle II u Bugojnu, u okviru takmičenja

¨18. Bugojno Open 2016.“ dana 14. 05. 2016.godine, (subota).

Tehnički organizator prvenstva: K.K.“Bugojno“- Bugojno Odgovorna osoba: Tihak Rašid dipl.ing.maš. tel:++387 (0) 61 77 34 18 ++387 70 20 33 06

SATNICATAKMIČENJA:

Subota, 14.04.2016. godine

Kulturno sportski centar Bugojno, ul. Nugle II, Bugojno

08.00-10.00 –Konačne prijave, pregled dokumentacije i vaganje za sve kategorije (M+Ž)

10.00-10.15 – Svečano otvaranje prvenstva

10.15-12.00 – Kate pojedinačno i ekipno (M+Ž)

12.00-14.00 – Borbe djeca 11 i 12 godina starosti (M+Ž) sve kategorije

14.00-14.30 – Pauza za ručak

14.30-19.30 – Borbe djeca 13 i 14 godina starosti (M+Ž) sve kategorije

Poziv program 2016

Vrhovni sudija na Izbornom prvenstvu za Djecu: gospodin Husein Huzeirović.

Izborno prvenstvo za Djecu, Bugojno 2016., će se održati na 5 borilišta.

Sudijska komisija Karate saveza BiH, će spisak sa troškovnikom delegiranih sudija, za Izborno prvenstvo za Djecu/Bugojno 2016., u pisanoj formi blagovremeno (Rok:10.05.2016.godine), dostaviti Upravnom odboru Karate saveza BiH.

Delegati na Izbornom prvenstvu za Djecu:gospodin Ivan Soldo i gospodin Bojan Tadić.

Za sve eventualno potrebne dodatne informacije i obavještenja u vezi prijave takmičara, obratite se delegatima Izbornog prvenstva: gospodin Ivan Soldo, kontakt telefon: ++387 63871240 ili na e-mail: soldoivan10@gmail.com i gospodin Bojan Tadić, kontakt telefon: ++387 65 74 90 87 ili na e-mail: kksloga@teol.net

Takmičarska komisija Karate saveza BiH, će imena delegata sa troškovnikom za Izborno prvenstvo za Djecu, Bugojno 2016, u pisanoj formi blagovremeno (Rok:10.05.2016.) dostaviti Upravnom odboru Karate saveza BiH.

-Uplatu kotizacije za učešće takmičara na Izbornom prvenstvu za Djecu/Bugojno 2016., Klubovi su dužni uplatiti u gotovini, na licu mjesta Tehničkom organizatoru prilikom konačne prijave takmičara.

-Dogovorene troškove dvorane, neophodne opreme i rekvizita, sudija, ljekara, delegata (2 delegata), kao i redara, će snositi Tehnički organizator Izbornog prvenstva za Djecu, K.K.¨Bugojno“-Bugojno.

Napomene :

-Pravo nastupa imaju svi takmičari uredno registrovani u Karate savezu Bosne i Hercegovine. Trenutno su važeće takmičarske knjižice KS KF BiH, KS F BiH i KS RS.

-Kotizacija za pojedinačno takmičenje iznosi 25.00 KM, po takmičaru i disciplini.

-Kotizacija za ekipno takmičenje u katama iznosi 40,00 KM.

-Kotizacija se uplaćuje prilikom konačne prijave i kontrole dokumenata.

-Žrijebanje se vrši prema Takmičarskom pravilniku KS BiH, prije vaganja.

-Ponovno žrijebanje zbog neodgovarajuće težine takmičara neće biti moguće.

-Predprijave obavezno dostaviti najkasnije do 12.05.2016. godine na adresu koja se nalazi na obrascu za predprijave.

-Obrazac prijave obavezno slati u Excel formatu na e-mail adresu: takombih@gmail.com

-Takmičarska knjižica i ljekarski pregled koji nije stariji od 6 mjeseci obavezni su za sve takmičare/ke.

-Konačne prijave putem fax-a ili e-maila nisu moguće.

U skladu sa odredbama Takmičarskog pravilnika KS BiH i pravila Karate Federacije Balkana, starosne kategorije se određuju prema godini rođenja, a dokazuju se Takmičarskom knjižicom.

– 11 godina starosti rođeni 2005. godine (01.01.2005. – 31.12.2005.)

– 12 godina starosti rođeni 2004. godine (01.01.2004. – 31.12.2004.)

– 13 godina starosti rođeni 2003. godine (01.01.2003.- 31.12.2003.)

– 14 godina starosti rođeni 2002. godine (01.01.2002. – 31.12.2002.)

 

-Navedeno Izborno prvenstvo za Djecu, će ujedno biti i kvalifikaciono za konačan izbor reprezentativaca za nastup na 21. Balkanskom prvenstvu za Djecu, koje se održava u Beogradu/Srbija, u periodu od 26.-29.05.2016.godine, Kao osnova za bodovanje rezultata takmičara, u obzir se uzima rezultat ostvaren na Izbornom prvenstvu za Djecu, (Bugojno, 14.05. 2016.godine).

-Prvoplasirana četiri (4) takmičara/ke po kategoriji (Kate i Borbe), kao i po jedan Kata tim (M+Ž) sa najviše bodova će biti izabrani u Dječiju reprezentaciju za nastup na BP za Djecu/Beograd, Srbija 2016.

Za sve informacije u vezi smještaja i dr.informacija, možete se obratiti gospodinu Rašidu Tihaku, na kontakt tel:: ++387 (0) 61 77 34 18 i tel/fax: ++387 70 20 33 06.

S poštovanjem!

Predsjednik KS BiH

Prof.dr.Zdenko Klepić

PozivZ-ZprogramZ2016ZI.pdf