29. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

S A Z I V A M 

29. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za srijedu, 25. 5. 2016. godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 28. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade

2. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o turizmu u F BiH – Ministarstvo privrede

3. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o boravišnoj taksi u F BiH – Ministarstvo

4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnost – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova održavanja i rekonstrukcije regionalnih cesta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu – Kantonalna direkcija za ceste

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na promociju sportskog ribolova, dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sličnih objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izdvajanju novčane pomoći udrugama sportskih ribolovaca i udrugama građana za promociju sportskog ribolova, dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sličnih objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta ”Izrada projektnih zadataka za izradu karti poplavnih područja na području općina Vitez i Kiseljak i općina Gornji Vakuf-Uskoplje i Fojnice” – Ministarstvo poljoprivrede,

9. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije ”Transfer- poticaji vodoprivredi” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za JU Dom zdravlja Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pozicije ”Transfer-poticaji privredi” za 2016. godinu – Ministarstvo privrede

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ”Sredstva tekuće rezerve Vlade Kantona za sufinansiranje troškova nastupa na Sajmu ”Dani trešnje 2016. godine”, u Mostaru – Ministarstvo privrede

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Kantona za 2016. godinu za pružanje usluga certifikacijskog autida – Ministarstvo privrede

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju ”Ranča-Dobretići- Vitovlje Malo”, općina Travnik –

16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu za stipendiranje-školovanje djece boraca i članova njihovih obitelji –

18. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke na uređenju parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

19. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za uređenje parking prostora ispred zgrade Vlade (Tri bora) – Služba za zajedničke poslove

20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju izvještaja o popisu sredstava i obveza prema izvorima sredstava sa stanjem na dan 31.12.2015.godine – Središnje

21. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike policije angažiranih na osiguranju vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutrašnjih poslova

22. Prijedlog odluke o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja,

23. Prijedlog odluke o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za sanaciju krova na zgradi SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta

24. Prijedlog odluke o plaćanju naknade za poslove stručno pedagoškog nadzora u školama – Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta

25. Prijedlog o0dluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za troškove obavljanja stručnog nazora nad gradnjom sportske dvorane u OŠ „13 rujan“ Jajce – Ministarstvo

26. Informacija nesprovođenju interventne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

27. Informacije Kantonalnog javnog pravobranilaštva – Kantonalno javno a) Informacija o aktivnostima na naplati sumnjivih i spornih potraživanja b) Informacija o aktivnostima na utvrđivanju uplate jamčevine u predmetu c) Informacija o aktivnostima na zaštiti državne imovine u ŠGD „Šume d) Informacija o pokretanju postupka protiv Gorana Dujića, predsjednika Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf Općinskog suda u Travniku

28. Informacija o prijemu namještenika u Službi za zajedničke poslove – Služba za

29. Informacija o stanju sigurnosti na području PU Bugojno i PS Gornji Vakuf- Uskoplje – Ministarstvo unutrašnjih poslova

30. Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje postupka nabave tri licence za elektronsku evidenciju – Ministarstvo unutrašnjih poslova

31. Informacija o potraživanjima odvjetnika na ime troškova postupaka iz radno- pravnih sporova proračunskih korisnika – Ministarstvo pravosuđa i uprave

32. Zaključak o ovlaštenju za zastupanje Vlade Kantona u sporu radi naplate potraživanja iz radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave

33. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu – Kantonalni

34. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa visokoškolskim ustanovama za akademsku 2015./ 2016 godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

35. Saglasnost za nabavku računara za potrebe Odjela za internu reviziju –

36. Zamolba za kratkoročnu pozajmicu – Agencija za privatizaciju

37. Nacrt izviještaja revizije učinka ”Unapređenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u Kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine” – Kabinet

38. Ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika za 2015. godinu – sekretar a) Prijedlog za nominiranje člana UO MIO / PIO

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing.