Aktivnosti Gradske biblioteke KSC-a Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Od 1982.godine pri Kulturno-sportskom centru djeluje Gradska biblioteka.

Danas ova biblioteka raspolaže respektabilnim knjižnim blagom, a stalnim aktivnostima prvenstveno se nastoji povećati broj korisnika i naslova, te obogatiti knjižni fond.

Budući da baštini fond Narodne biblioteke koja je u Bugojnu pokrenuta još 1945. godine po riječima rukovodioca biblioteke g-dina Mirze Idrizovića danas Gradska biblioteka raspolaže sa knjižnim fondom od preko 25 000 knjiga i časopisa. Pojedini naslovi stari su i preko 100 godina. Biblioteka ima i preko 2500 knjiga novijeg izdanja, odnosno knjiga koje su štampane nakon 2010.godine

U ovoj godini pokrenute su određene aktivnosti pri Gradskoj biblioteci s ciljem da se stvore bolji uslovi za rad, ali i očuva ovo vrijedno blago. Pokrenuta je klasifikacija knjiga prema UDK klasifikaciji i unos knjiga u kompjuter. To je obiman i dosta spor posao. Početkom godine u Biblioteku je uvedeno i centralno grijanje kako bi se poboljšali uslovi rada, ali i boravka čitaoca prilikom pretrage naslova.

Niz je planova i za naredni period. Po riječima rukovodioca biblioteke g-dina Idrizovića za ovu godinu planiran je nastavak klasifikacije knjiga i unos u kompjuter. U okviru predstojeće manifestacije „Bugojansko proljeće“ za osnovce iz našeg grada biće upriličeni Dani otvorenih vrata Gradske biblioteke. Jedan od prioriteta je i osposobljavanje čitaonice, odnosno prostora u kojem bi članovi u ugodnoj atmosferi mogli koristiti knjižni fond.

Inače, Gradska biblioteka u svom fondu, između ostalog, raspolaže vrijednim kolekcijama enciklopedijskih izdanja općeg karaktera do posebnih izdanja iz oblasti prirodnih i drustvenih nauka, a koje se mogu koristiti unutar biblioteke.

Iz Gradske biblioteke upućuju poziv građanima da ih posjete i da se uvjere sa kojim i kakvim kulturnim blagom raspolaže.