Donji Vakuf: Obavijest o lokacijama biračkih mjesta

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Općinska izborna komisija Donji Vakuf obavještava birače da je za Lokalne izbore koji će se održati 02. oktobra 2016. godine odredila 16 redovnih biračkih mjesta, a to su:

089A001 Dom kulture Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice 770 Slavne brdske brigade i Radnička. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta;

089A002 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Daljan, ul. 15 aprila, 4 jula, 77 Vrbaske divizije, Bosanska, Poginulih boraca, Urija i Sukare;

089A003 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Boroje donje, 705 Slavne brdske brigade, Borovik, Buka, Džemala Zečevića, ispod strane, Kovači, Maršala Tita, Omladinska, Potok, Romana Petrovića, Šljivici, Vajzovića sokak, Novo selo, Orahovljani, Ruska pilana, Semin i naselje Vrbas;

089A004 Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: 717 Slavne lahke brigade, Kaldrma, Žrtava genocida u Srebrenici (Vrbaska), Ponjevići i Rosulje;

089A005 Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Biljezi, Alekse Šantića, Duge njive, Dugi sokak, Klimenta, Kurića kula, Saračev sokak, Srednji put, Veremov sokak i Nežići;

089A006 zgrada Kozaraputeva Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Blagaj, 6 aprila, Gavranova, Gornja mahala, Hadžića hise II, Hadžića hise III, Hadžića hise IV, Mesuda Ramljaka Ćese, Hadžijusufova, Mustafice Akifa, Rujanci, Studena česma, Sulejmana Kapića, Vldimira Nazora, Rastičevo, Rudina i Mačić;

089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta u ul. Zlatnih ljiljana Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Nova Travnička, Stara Travnička i Zlatnih ljiljana;

089A008 Osnovna škola Prusac – Čaršija – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Pribraća i Prusac. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta;

089A009 Osnovna škola Guvna – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Fakići, Guvna i Potkaraj;

089A010 Osnovna škola Oborci – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Bašići, Komar, Makitani, Oborci, Suhodol, Vrljaj, Prisika i Dureci;

089A011 Osnovna škola Šeherdžik – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Galešići, Grabantići, Grič, Hemići, Piljužići, Suljići, Šatare, Šeherdžik, Kovačevići i Gredina;

089A012 Osnovna škola Torlakovac – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Dobro brdo, Doganovci, Jevadžike, Sokolina, Staro selo i Torlakovac;

089A013 Prodavnica ”Vrbasprometa” u Babinom potoku – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Babin potok, Babino selo, Barice, Brda, Donji Rasavci, Krivače, Rasavci, Sandžak, Silajdževina, Jablan i Slatina;

089A014 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice: 14 septembar, Jaz i Titova ulica;

089A015 Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Antonići, Brdo, Brezičani, Čehajići, Ćehajićki mlini, Ćemalovići, Dolovi, Staro igralište, Đulovići, Fonjge, Jemalići, Kamenjača, Karići, Keže, Korenići, Sultanovići, Šahmani, Šutkovići, Ornice, Skakavci, Petkovići, Vujići i Brižine;

089A016 zgrada Visokogradnje Donji Vakuf ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: 707 Slavne brdske brigade i Kutanja. Birači koji su registrovani da glasaju u odsutnosti glasat će na biračkom mjestu smještenom u zgradi Vatrogasnog doma u Donjem Vakufu.

Na ovom biračkom mjestu mogu glasati nepotvrđenim glasačkim listićima birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasaju poštom a na dan održavanja izbora se zateknu u zemlji, kao i birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a upisani su u Centralni birački spisak od dana zaključenja Centralnog biračkog spiska do dana održavanja izbora.

Predsjednica OIK-e

Ašiš Hamida