JAVNI POZIV ZA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI IZ BUDŽETA OPĆINE ZA 2017. GODINU

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

J A V N I P O Z I V

za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2017. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2017. godinu. Općinskim budžetom za 2017. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 250.000,00 KM na ime poticaja razvoju poljoprivrede.

II

Pravo na ostvarivanje poticaja stiču:

• korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji općine Bugojno

• korisnici koji su upisani u Registaru poljoprivrednih gazdinstava i Registaru klijenata,

• korisnici koji ispunjavaju posebno propisane uvjete za svaku vrstu proizvodnje propisane Programom novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Bugojno u 2016. godini

• Korisnici koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnom i federalnom nivou za istu proizvodnju, izuzev proizvodnji za koje komisija smatra kao ugrožene proizvodnje.

• Maksimalan iznos po jednom proizvođaču bez obzira na broj podnesenih zahtjeva je 3.000,00 KM, izuzev pravnih lica i registrovanih poljoprivrednih obrta.

 

III

V R S T E P O T I C A J A

I / Animalna proizvodnja

 

 1. Poticaj za uzgoj muznih grla u govedarstvu

Za proizvođače koji uzgoje 3-5 muzne krave

Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017 godine

2.Poticaj za proizvodnju i prodaju mlijeka, minimalno 6000 litara mlijeka godišnje.

Poticaj se obračunava za period IV kvartal 2016 god. i I. II. III. kvartal 2017 godine Visina novčanog poticaja je 0,05 KM po litru. Rok prijave 30.11.2017.

3. Poticaj za uzgoj steone junice Za proizvođače koji uzgoje jednu steonu junicu u tekućoj godini. Poticaj iznosi 200,00 KM. Rok prijave 30.11.2017 god.

4. Poticaj za oplemenjivanje pasminskog sastava goveda ( za uzgoj ženske teladi) * Pravo na novčani poticaj ima korisnik koji u toku 2017 god. ostavi u uzgoju žensko tele radi daljeg uzgoja, starosti iznad dva mjeseca, maksimalno pet ( 5) grla. Visina novčanog poticaja je 200,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. godine.

5. Poticaj za uzgoj ovaca Za proizvođače koji uzgajaju 30-50 ovaca ili 15-25 koza Poticaj iznosi 10,00 KM po ovci / kozi . Rok prijave 30.11.2017. god.

6. Uzgoj pčelinjih društava Za proizvođače koji posjeduju 15 – 20 pčelinjih društava Poticaj iznosi 10,00 KM po društvu za proizvođače koji posjeduju do 20 društava i 5,00 KM za proizvođače koji posjeduju preko 20 društava. Rok prijave 30.11.2017 god.

7. Poticaj proizvodnje u peradarstvu Za proizvođače koji drže farmu minimalno 300 – 1000 komada peradi. Poticaj iznosi 1,00 KM po kljunu za novoosnovane farme Poticaj iznosi 0,50 KM po kljunu za postojeće farme. Rok prijave 30.11.2017. god.

8. Poticaj za tov junadi Za proizvođače koji utove 3 – 5 grla Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. god.

9. Poticaj za tov svinja Za proizvođače koji utove 5-10 svinja Poticaj iznosi 50,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. god.

10. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača Za proizvođača koji uzgoji 3 – 4 grla rasplodnih krmača starosti najmanje 12 mjeseci. Visina novčanog poticaja je 100,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. god

11. Poticaj za proizvodnju i tov ribe Za proizvođače koji utove 1000 – 3000 kg ribe godišnje Poticaj iznosi 300,00 KM po ribnjaku. Rok prijave 30.11.2017 god.

 

II / Biljna proizvodnja

1. Poticaj za podizanje novih zasada jagodastog voća Proizvođači koji su podigli zasad jagodastog voća (CERTIFICIRANI SADNI MATERIJAL) površine 0,1 ha -0,5 ha, jesen 2016 godine i 2017. godina. Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha. Rok prijave 30.11.2017 god.

2.Poticaj za proizvodnju povrća u plastenicima Pravo na poticaj imaju proizvođači koji imaju plasteničku proizvodnju površine 100 m2 – 500 m2. Poticaj iznosi 1,00 KM/po m2. Rok prijave 31.10.2017. god.

3. Poticaj za proizvodnju povrća na otvorenom – krastavac, luk, mrkva, paprika, grah, kupus i krompir. Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su u toku ove godine ostvarili proizvodnju kupusa i krompira minimalne površine od 0,5-2,0 ha, ostalo povrće minimalne površine 0,20 ha- 0,50 ha. Poticaj iznosi 1.000,00 KM/ha – za krastavac, luk, mrkva, grah i paprika Poticaj iznosi 500,00 KM/ha. – za krompir i kupus Rok prijave 31.10.2017 god.

4. Poticaj za proizvodnju kukuruza – silaže Proizvođači koji proizvode kukuruz na površini od 1,0 – 2,0 ha Poticaj iznosi 200,00 KM po ha. Rok prijave 31.10.2017. god.

5. Poticaj za proizvodnju žitarica ( pšenica, raž, ječam, zob, tritikale i heljda) Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su posijali od 1,0 – 2,0 ha jedne vrste žitarica. Proizvođači imaju pravo podnijeti zahtjev za više vrsta žitarica, koji nisu poticani iz federalnog budžeta. Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave 31.10.2017 god.

6. Poticaj za proizvodnju krmnog bilja Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji posiju djetelinu, uljanu repicu, stočni grašak na površini od 0,5 – 1,0 ha. Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave 31.10.2017 god.

7. Poticaj za podizanje novih zasada voća visokostablašica Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali voćnjak na površini 0,1 – 0,2 ha i to u jesen 2016 godine i proljeće i jesen 2017. godine. Visina novčanog poticaja je 3000,00 KM/ha. Rok prijave 30.11.2017 god.

Zahtjevi za biljnu proizvodnju trebaju sadržavati Izjavu podnosioca zahtjeva o biljnoj proizvodnji u toku 2017., uz ostalu potrebnu dokumentaciju.

 

III / Ostala ulaganja

1. Subvenciranja izgradnje i proširenja stajskih i pratećih objekata u cilju proširenja proizvodnje Pravo na ovaj vid subvencije imaju svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u RPG, a mogu ostvariti pravo za isti objekat samo jedanput u periodu od početka do izgradnje istog. Da bi korisnici ostvarili pravo na poticaj potrebno je da objekat za koji se aplicira bude završen preko 50% te dostave sljedeću dokumentaciju: Visina novčanog poticaja iznosi 30 % od visine računa a subvencija se odnosi na minimalnu vrijednost računa u iznosu od 1000,00 KM a maksimalni iznos računa za subvenciju je 5.000,00 KM.

2. Subvencija uginuća krupne stoke: Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su imali uginuće stoke izazvano bolestima u 2016.godini poslije 30.11. (nakon zatvaranja Javnog poziva za 2016. godinu) i do momenta podnošenja zahtjeva u 2017.godini, a da nisu ostvarili pravo subvencije po istom osnovu. Subvencija iznosi: Krupna stoka 500,00 KM/grlo, za podmladak 250,00 KM/grlu. Rok prijave 30.11.2017 god.

IV

Izbor korisnika vršit će Komisija za poljoprivredu imenovana od općinskog načelnika. Odluku o dodjeli sredstava iz “Subvencija za poljoprivredu“ donosi Načelnik općine Bugojno, na prijedlog Komisije.

V

Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačima sa neophodnim prilozima za svaku proizvodnju, se podnose u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu od 04.10.2017 godine do rokova definisanih za svaku proizvodnju.

VI

Zahtjevi sa nepotpunim dokumentima neće biti razmatrani. Dodatne informacije za učešće u Javnom pozivu se mogu dobiti putem kontakt telefona 030-509-234 ili u općini kancelarija broj 112.

 

Načelnik općine

Hasan Ajkunić, prof.