Knjiga “Bosanski labirint” promovisana u Bugojnu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U Kristalnoj sali Općine Bugojno promovisana je knjiga „Bosanski labirint”, a diskutovalo se i na temu „Muškarci se izvinjavaju za svoje greške, a žena za svoj uspjeh”. Organizator je bila NVO „Sunce“ u okviru kampanje 16 dana aktivizma, a gošća je bila doc. dr. Zilka Spahić-Šiljak.

Nizom aktivnosti u okviru kampanje 16 dana aktivizma i u našem gradu nastojat će se skrenuti pažnja na ljudska prava, problem nasilja nas ženama ali i drugim problemima. Jedna od prvih aktivnosti je i okrugli sto na temu „Muškarci se izvinjavaju za svoje greške, a žene za svoj uspjeh“, odnosno promocija knjige „Bosanski labirint“ u organizaciji NVO „Sunce“. Pobudilo je ovo veliku pažnju, prije svega žena koje su imale priliku razgovarati s gošćom doc.dr. Zilkom Spahić- Šiljak o različitim aspektima i položaju žena u društvu.

Kako je istakla Elmedina Šabić, NVO “Sunce” svojim aktivnostima skreće pažnju na probleme u društvu, a posebno se bavi pitanjima zaštite prava djece i žena.
“Bosanski labirint”, kultura, rod i liderstvo je knjiga, koja predstavlja istraživanje o tome kakvi su lideri žene i muškarci u bosanskom kontekstu, u politici i biznisu, koju je, doc.dr. Zilka Spahić-Šiljak uradila u saradnji s Jasnom Kovačević i Suadom Penava i predstavlja prvo, komparativno istraživanje ovakve vrste.
-Naše istraživanje je pokazalo da postoje odredjene razlike kako u percepciji liderstva, tako i u liderskim stilovima, ali da su najveće razlike još uvijek stepen samopouzdanja kod žena i muškaraca. Žene još uvijek imaju manji stepen samopouzdanja, nego muškarci, unatoč obrazovanju, prilikama, a to dovoljno govori o tome koliko je kultura i socijalizacija važna, odnosno na koji način odgajamo žene i muškarce, koja su to očekivanja od njih i koje su to vrijednosti koje cijenimo kod jednih i kod drugih – istakla je doc.dr. Zilka Spahić – Šiljak.
Promotorica dr. sci. Šejla Džanan naglasila je da je doc. dr. Zilka Spahić-Šiljak uspješna žena, profesorica, aktivistkinja, čiji rad je zapažen ne samo u BiH nego i u svijetu, o čemu govore brojne knjige, radovi ali i njena predavanja na univerzitetima Harvard, Stanford u Americi, na univerzitetu u Londonu te niz drugih uspješnih angažmana.
Predstavljajući knjigu, i njenu strukturu dr.sci. Šejla Džanan skrenula je pažnju i na utjecaj stereotipa i autostereotipa na liderstvo žena i muškaraca.
-Knjigom „Bosanski labirint“ smo dobili vrijedan presjek razmišljanja, kako žena, tako i muškaraca u BiH o povezanosti kulture, roda, liderstva i medjusobnom utjecaju – istakla je dr.sci. Šejla Džanan

„Muškarci se izvinjavaju za svoje greške, a žene za svoj uspjeh“ otvorilo je niz mogućnosti za diskusiju, o čemu je bilo riječi tokom okruglog stola te naglašena potreba razvijanja samosvijesti i sampouzdanja kod žena, ali i medjusobne podrške i solidarnosti.

17181920212223242526