” Ne, hvala” novi projekat Eko Elementa

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Udruženje građana „Eko element“  Bugojno počinje sa implementacijom  projekta „Ne, hvala“. Projekat će se  implementirati na području općine Bugojno u periodu od 6 mjeseci, a podržan je  od  Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, uz partnerstvo sa općinom Bugojno.

 Ciljna grupa  su srednjoškolci i njihovi roditelji što predstavlja direktne korisnike projekta. U projekt su uključene tri srednje škole u lokalnoj zajednici, vijeća učenika i roditelja, te institucije koje djeluju na projektnom području i NVO sektor. Opći cilj projekta  je prevencija kriminaliteta među mladima lokalne zajednice, sveobuhvatna saradnja i mobilizacija svih uključenih, direktno ili indirektno, u rad s mladima.

Specifični ciljevi su:

1.Promovisati  sigurnost građana i ohrabriti  angažman građana u prevenciji droge, alkoholizma i kocke.

2.Identificirati relevantne aktere koji bi mogli učestvovati  u aktivnostima prevencije  u lokalnoj zajednici.

3. Uspostava  mehanizama koji pospješuju užu povezanost, razmjenu informacija i zajednički rad svih stejkholdera u lokalnoj zajednici u cilju prevencije droga.

Nizom aktivnosti kao što su  informativno edukativna kampanja, anketa, edukativne radionice, debate, posjete institucijama, okrugli sto i sportski događaj nastojat će se ostvariti ciljevi projekta. Pravovremenim radom na prevenciji i edukaciji sa ovom kategorijom uticalo bi se na smanjenje broja maloljetnih počinitelja krivičnih djela prema kojima nadležni sud izriče disciplinske i druge mjere, a koji bi postali korisni članovi društva.

Prema procjeni Općinske službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu u Bugojnu živi oko 10.000 stanovnika starosne dobi od 15 do 30 godina što predstavlja 25% ukupne populacije. Ukupan broj srednjoškolske omladine je 1950, a osnovaca 3730 što predstavlja 14,6 % ukupne populacije.

Pored ranijih, mladi su prepoznali probleme u svojoj zajednici i značajni su za ovu problematiku su: siromaštvo, kriminal među mladima, nasilje u porodici, spolno prenosive bolesti, kriza morala, pesimizam mladih.  Kao prioritet u prepoznavanju problema mladih u našoj zajednici neophodno je pomenuti povećani broj djece u sukobu sa zakonom, odnosno maloljetnih počinitelja krivičnih djela. Postoji potreba sistemskog pristupa problemu djece u sukobu sa zakonom kao kategorije prema kojoj nadležno tužiteljstvo ne poktreće postupak već isti ostaju evidentirani u PU i Centru za socijalni rad.