” Ne, hvala” novi projekat Eko Elementa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Udruženje građana „Eko element“  Bugojno počinje sa implementacijom  projekta „Ne, hvala“. Projekat će se  implementirati na području općine Bugojno u periodu od 6 mjeseci, a podržan je  od  Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, uz partnerstvo sa općinom Bugojno.

 Ciljna grupa  su srednjoškolci i njihovi roditelji što predstavlja direktne korisnike projekta. U projekt su uključene tri srednje škole u lokalnoj zajednici, vijeća učenika i roditelja, te institucije koje djeluju na projektnom području i NVO sektor. Opći cilj projekta  je prevencija kriminaliteta među mladima lokalne zajednice, sveobuhvatna saradnja i mobilizacija svih uključenih, direktno ili indirektno, u rad s mladima.

Specifični ciljevi su:

1.Promovisati  sigurnost građana i ohrabriti  angažman građana u prevenciji droge, alkoholizma i kocke.

2.Identificirati relevantne aktere koji bi mogli učestvovati  u aktivnostima prevencije  u lokalnoj zajednici.

3. Uspostava  mehanizama koji pospješuju užu povezanost, razmjenu informacija i zajednički rad svih stejkholdera u lokalnoj zajednici u cilju prevencije droga.

Nizom aktivnosti kao što su  informativno edukativna kampanja, anketa, edukativne radionice, debate, posjete institucijama, okrugli sto i sportski događaj nastojat će se ostvariti ciljevi projekta. Pravovremenim radom na prevenciji i edukaciji sa ovom kategorijom uticalo bi se na smanjenje broja maloljetnih počinitelja krivičnih djela prema kojima nadležni sud izriče disciplinske i druge mjere, a koji bi postali korisni članovi društva.

Prema procjeni Općinske službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu u Bugojnu živi oko 10.000 stanovnika starosne dobi od 15 do 30 godina što predstavlja 25% ukupne populacije. Ukupan broj srednjoškolske omladine je 1950, a osnovaca 3730 što predstavlja 14,6 % ukupne populacije.

Pored ranijih, mladi su prepoznali probleme u svojoj zajednici i značajni su za ovu problematiku su: siromaštvo, kriminal među mladima, nasilje u porodici, spolno prenosive bolesti, kriza morala, pesimizam mladih.  Kao prioritet u prepoznavanju problema mladih u našoj zajednici neophodno je pomenuti povećani broj djece u sukobu sa zakonom, odnosno maloljetnih počinitelja krivičnih djela. Postoji potreba sistemskog pristupa problemu djece u sukobu sa zakonom kao kategorije prema kojoj nadležno tužiteljstvo ne poktreće postupak već isti ostaju evidentirani u PU i Centru za socijalni rad.