Obavijest o isključenju električne energije

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Obavještavaju se kupci električne energije Poslovne jedinice Bugojno da će u srijedu 28.09.2016 godine doći do prekida u napajanju električnom energijom u vremenskom periodu od 10:00-12:00 potrošača koji se napajaju sa DV 20 kV Gračanica, a to su sljedeće TS: Vučipolje 1,2, Glavice Karadže, Glavice Bajrići, Glavice Haračići, Glavice Kurbegovići, Vileši, Potočani, mHE Vileška, Zlokuće zbog radova na dalekovodu.

Istog dana u srijedu 28.09.2016 godine bez napajanja električnom energijom u vremenskom periodu od 10:00-15:00 bit će potrošači koji se napajaju sa DV 20kV Gračanica, a to su sljedeće TS: Goruša, Zlavast, Gračanica 1,2,3, mHE Kordići, Zanesovići, Odžak, Pavice, GSM Eronet, Humac, Kordići, Bunta, Ivica, Planinica i Skrti zbog radova na dalekovodu.