Obavijest o lokacijama biračkih mjesta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Općinska izborna komisija Bugojno obavještava birače da je za općinske izbore koji će se održati 02.10.2016.godine odredila 44 redovnih biračkih mjesta, a to su:

109 A 001 Vrbas – Poslovni prostor vl. Begović Berka – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice – Vrbas 1, Vrbas 2, Kovačuša 1, Kovačuša 2, Kovačuša 3, Kovačuša 4 i Kovačuša 5.

109 A 002 – Centar 1 – Zgrada Gimnazije – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: dijelovi Sultan Ahmedove ulice – 79E, od 51 do 139, 126A, 51B, 71A, 73B, 75C, 75V, 77D,79A, 79C, 81F, 86A, 148, 157, 238, 398, 74C,73E, 75A, 175, 77B i 69A).

109 A 003 – Ciglane – Srednja tehnička škola – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u:kompletno- Ciglana I, Ciglana II, Ciglana III, Ciglana IV i nepoznata ulica; dijelovi Bosanske ulice – od 57 do 104, 102A, 102B, 104A, 63A, 63B, 6A, 86A, 86B, BB, od 106 do 110, 88B, 104B i 135B ; dijelovi naselja Malo selo – od 1 do 10, 5A i BB.

109 A 004 – Centar 2 – Dom penzionera – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u:kompletne ulica Ambasadora Wagnera i ulica Kulina bana.

109 A 005 – Terzići – Prva osnovna škola – na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u:kompletno ulice- Terzići I, Terzići II, Terzići III, Terzići IV, Terzići V, Terzići VI i Terzići VII.

109 A 006 – Voznik – Poslovni prostor vl. Krešo Barišić- na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno ulice- Voznik I, Voznik II, Voznik III, Voznik IV, Voznik V i Voznik VI.

109 A 007 – Novo naselje – Druga osnovna škola- na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna ulica Armije BiH; dijelovi ulice 307. Motorizovane brigade- 67A, 73A, 86A, 86B, 88A, 88B, 67B i od 55 do 150.

109 A 008 – Jaklić – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice – Jaklić I , Jaklić II, Jaklić III, Jaklić IV, Jaklić V ; dijelovi Sultan Ahmedove ulice- od 1 do 50,12 B, 1A, 21A, 33A, 39B, 39C, 41B, BB, 6A i 47A.

109 A 009 – Sultanovići – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno- Sultanovići I, Sultanovići II, Sultanovići III, Sultanovići IV, Kožarska, Okašnica, Vrpeć, Vrpećka; dijelovi ulice 307.Motorizovane brigade- od 1 do 54, 15A, 50A i BB.

109 A 010 – Bristovi – Osnovna škola Bristovi-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Bristovi, Donji Boganovci, Gredine, Seferovići i Šići.

109 A 011 – Golo Brdo – Omladinski dom-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Golo Brdo, Hapsići, Hum i Šušljici.

109 A 012 – Drvetine – Osnovna škola Drvetine-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselja- Drvetine, Bode, Ceribašići, Čardaci, Čavići, Grgići, Harambašići, Kadirovina, Lenđerovina, Medini, Nuhići, Podripci, Prijaci, Rosulje, Sabljari, Servani, Stojići, Maslići, Pirići i Trge.

109 A 013 – Bunta – Osnovna škola Gračanica-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselja- Humac, Ivica, Jazvenik, Okolište, Planinica, Skrte, Zlavast i Kordići.

109 A 014 – Glavice – Kuća Islama Mahmutovića-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselja- Barbarići, Glavice, Brda, Jagodići, Kutlići, Potoćani, Stolac, Vileši i Zlokuće.

109 A 015 – Karadže – Kuća Velagić Juse-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Karadže.

109 A 016 – Gaj – Osnovna muzička škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno- Gaj I, Gaj II, Gaj III, Gaj IV, Gaj VI; dijelovi Gaja V- od 19 do 130, 52A, BB, 1098; dijelovi ulice Slobode -od 1 do 172, 155A, 170A, 155E i 164A.

109 A 017 – Odžak – Osnovna škola Odžak-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Odžak, Pavice i Zanesovići.

109 A 018 – Poriče – Prostorije mjesne zajednice-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Poriče.

109 A 019 – Rovna – Osnovna škola Rovna-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja: Rovna, Gornji Boganovci, Bašići, Brižina, Ljubnić.

109 A 020A;109 A 020B i 109 A 020C – Vesela – Osnovna škola Vesela-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Vesela.

109 A 021 – Vučipolje – Osnovna škola Kandija-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Vučipolje.

109 A 022 – Kopčić – Kuća Ugarak Rešida-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Kopčić i Koš.

109 A 023 – Kandija – Osnovna škola Kandija-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Kandija i Goruša.

109 A 024 – Čaušlije – Poslovni prostor “Geko gradnja”-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja- Čaušlije, Lug, Vedro Polje, Udurlije; dijelovi naselja Sudari –BB.

109 A 025 – Šehitluci – Zgrada Gimnazije-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice- Zlatnih ljiljana, Šehitluci I, Šehitluci II, Šehitluci III, Šehitluci IV, Šehitluci V; dio ulice Gaj V- od 1 do 18; dijelovi ulice Bosanska- od 1 do 56, 37A, 37B, 45A, 45C, 46A, 46B, 4A, 51C, 56A, 56B, 9A, 9B, 1A, 4B, 11C i 2A.

109 A 026 – Naselje Nugle – Srednja tehnička škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice Nugle I i Nugle II.

109 A 027 – Hendek – Prva osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice Hendek I, Hendek II, Hendek III, Hendek IV, Hendek V, Hendek VI, Hendek VII i Hendek VIII.

109 A 028 – Gromile – Kuća Zaima Zaimovića-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice -Gromile I, Gromile II, Gromile III, Gromile IV i Gromile V; dijelovi ulice Slobode- 175A, 183A, 202A, 202B, 225A, 227B, 229A, 299A, od 173 do 300, BB i 209A.

109 A 029 – Poljice – Druga osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno ulice -Poljice I, Poljice II, Poljice III, Poljice IV, Poljice V, Poljice VI i Poljice VII.

109 A 030 – Kolonije – Druga osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja -Alibegovići I, Alibegovići II, Alibegovići III, Begluci I, Begluci II, Begluci III i Karalinka; dijelovi naselja Malo Selo- od 10 do 160, 29A, 27A i 43A.

109 A 031 – Vrbanja – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja -Vrbanja, Vrbanja I i Vrbanja II.

109 A 032 – Gračanica – Osnovna škola Gračanica-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Gračanica.

109 A 033 – Ždralovići – Kuća Haračić Hajrudina-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Alibegovići i Ždralovići.

109 A 034A i 109 A 034B – Čipuljić-Šumelje – Druga osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Čipuljić-Šumelje.

109 A 035 – Crniče – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Crniče i Zeleni put i kompletna Crnička ulica.

109 A 036 – Polje – Bivši ugostiteljski objekat “Agava” -na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice- Polje I, Polje II, Polje III, Polje IV, Polje V, Polje VI, Polje VII i Polje VIII.

109 A 037 – Kula – Osnovna škola Bristovi-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletno naselje Kula.

109 A 038 – Donjići – Prva osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice -Rostovska, Donjići I i Donjići II.

109 A 039 – Hadžialića Ograda – Treća osnovna škola-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletne ulice -Hadžialića Ograda I, Hadžialića Ograda II, Hadžialića Ograda III, Hadžialića Ograda IV i Hadžialića Ograda V.

109 A 040 – Milanovići i Kotezi – Kuća Ezedina Jusufbašića-na ovom biračkom mjestu glasaju birači čije je prebivalište prema podacima CIPS-ove baze podataka u: kompletna naselja Milanovići i Kotezi.

109 A 501 NNN (glasanje u odsustvu i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem) – Srednja tehnička škola – na ovom biračkom mjestu mogu glasati nepotvrđenim glasačkim listićima birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasaju poštom a na dan održavanja izbora se zateknu u zemlji, kao i birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju važeći identifikacioni dokument BiH (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) i potvrdu o mjestu prebivališta.

 

PREDSJEDNIK OIK-a

Sabiha Crnica