Obavijest za vlasnike zasada jabuka i krušaka

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta SBK-a upozorilo je vlasnike zasada jabuka i krušaka na potrebu preventivne zaštite plantažnih zasada.

 

Tokom ove sedmice predvidjaju se maksimalne temperature zraka sa vrijednostima od 12 do 23 C, ali i više, što izrazito pogoduje razvoju pupova jabuke i kruške koji se na većini lokaliteta SBK-a nalaze u fenofazi pojave cvjetne glavice i ružičastih pupova zavisno od sortimenata. S obzirom da je bilo i povremene kiše, iz Ministarstva skreću pažnju na mogućnost razvoja krastavosti (Venturia) i voćarima savjetuju da izvrše preventivnu zaštitu plantažnih zasada jabuke i kruške.

Preporuka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK-a je da se zaštita zasada jabuke i kruške obavi fungicidima kod kojih je aktivna supstanca ditianon, trifloksistrobin, mankozeb i sl. Ukoliko bude lokalnih pljuskova zaštitna prskanja treba ponoviti u razmaku 5 do 7 dana.

Na prostoru SBK-a vremenski period kretanja vegetacije je različit i tretman zasada treba da se izvrši kada se pojave cvjetne glavice na biljkama.