Održana 5. redovna sjednica OV Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Kristalnoj sali Općine Bugojno jučer je održana 5. redovna sjednica Općinskog vijeća, za koju je predsjedavajući Igor Vrljić predložio četiri tačke dnevnog reda, od kojih je načelnik Ajkunić povukao s dnevnog reda, a radilo se o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Opća bolnica“ Bugojno.

 

Najveću diskusiju vijećnika izazvale su predložene izmjene i dopune Statuta JKUP „Čistoća“, i Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja u vezi konkursa za dodjelu priznanja povodom Dana općine, koje su usvojene većinom glasova.

Shodno zaključku Općinskog vijeća s prošlog zasjedanja 27. aprila, predsjedavajući Igor Vrljić je na početku sjednice upoznao vijećnike o realizaciji tada donesenih zaključaka. Po njegovim riječima, nadležna služba je pripremila sve dokumente, oni su potpisani i upućeni u dalju proceduru.

Usvojen je potom Izvod iz Zapisnika s prošle sjednice i, glasovima svih 25 prisutnih vijećanika, izmijenjeni prijedlog dnevnog reda, s kojeg je predlagač skinuo treću tačku – Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Opća Bolnica“. Jedan broj vijećnika iskoristio je priliku i postavio za govornicom pitanja na koja, kako su kazali, očekuju što skorije odgovore.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKUP „Čistoća“ prezentovala je, u ime Općinske Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj Azra Karabeg, nakon čega je uslijedila duža diskusija vijećnika, uglavnom u vezi izmjena u članu 3 koje su se odnosile na kriterije u postupku imenovanja na poziciju rukovodioca u ovom preduzeću, odnosno dodani stav 3 člana 2, u kojem je navedeno da je pomenuto javno preduzeće dužno da informacije o svojoj organizacionoj strukturi, finansijskom poslovanju i obavljanju upravnih poslova iz naležnosti organa uprave, koji se obavljaju u okviru propisanih javnih ovlaštenja, učiniti dostupnim javnosti putem internet stranice javnog preduzeća.

Vijećnika SBB-a Džemala Bilanovića zanimalo je da li to znači da izvještaj „Čistoće“ neće ubuduće razmatrati Općinsko vijeće, kao i to na osnovu kojih se zakona imenuje direktor ovog preduzeća. Predložio je da se Odluka usvoji u formi nacrta, dok su vijećnici SDP-a Admir Škandro i Alija Helez smatrali da bi se razmatranje ove tačke dnevnog reda trebalo ostaviti za narednu sjednicu, odnosno da bi se prije izjašnjavanja o istoj vijećnicima trebao dostaviti kompletan Statut „Čistoće“, na osnovu kojeg su sačinjene pomenute izmjene. Kazali su, također, da je važeći Zakon o privrednim društvima objavljen 2015. godine, odnosno da su zakonske odredbe na osnovu kojih su vijećnicima dostavljenje izmjene Statuta ovog preduzeća nevažeće. Ako je odluka prošla sve zakonske procedure, ne vidim razloga da ne bude usvojena danas na Vijeću, kazao je vijećnik SDA Naim Basara, predlažući da se one usvoje kako bi se mogao nastaviti nesmetan rad preduzeća. Diskusuje kakva je bila današnja bi se, po riječima vijećnika Armina Kurbegovića iz SBB-a, izbjegle ukoliko bi se javna preduzeća prilikom donošenja svojih statuta konsultovala s notarima i nadležnim sudom. Primjedbe koje su iznesene na sjednici u vezi izmjena u Statutu JKUP „Čistoća“ za načelnika Ajkunića su, kako je kazao, neosnovane. Na kraju su ove izmjene dobile podršku 13 vijećnika koji su glasali „za“, četiri vijećnika bila su „suzdržana“ a pet „protiv“.

Polemiku pojedinih vijećnika izazvao je i Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća u vezi ovogodišnjeg konkursa za dodjelu općinskih priznanja povodom Dana općine. Kako je, ovom prilikom, obrazložio predsjednik ove komisije Naim Basara, u predviđenom roku je stigao samo prijedlog SDP-a da se priznanje „Počasni građanin“ posthumno dodijeli Branku Mikuliću, za koji je komisija ustanovila da ne ispunjava potrebne uslove.

Jednoglasna je bila odluka komisije, naglasio je, da se ove godine ne izvrši dodjela općinskih priznanja, a da se do iduće godine učine napori na poboljšanju kriterija na osnovu kojih bi se vršio odabir dobitnika tih priznanja. Za ovakav Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja glasalo je 19 vijećnika, dok je šest bilo protiv.