Održano predavanje za poljoprivredne proizvođače o temi: „Kako do uspješne sezone u proizvodnji silažnog kukuruza i strnog žita.“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U organizaciji Općine Bugojno i firme Agromarket danas je  održano predavanje o temi: “Kako do uspješne sezone u proizvodnji silažnog kukuruza i strnog žita.”

Naglasak tokom predavanja, između ostalog bio je na preventivnim sredstvima za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina posebno u proizvodnji kukuruza i kukurzne silaže kako bi se olakšalo proizvođačima u proizvodnji. Priprema kvalitetne kukuruzne silaže presudna je za profitabilnost mnogih farmi pa tako i Agromarketa, koja će u 2024. godini osim sjemena kukuruza i suncokreta ponuditi i sredstva za zaštitu bilja.

Na efikasnost i silažu kukurza utjecaj imaju razni faktori o kojima je bilo govora tokom predavanja. Emir Husika iz sjemenske kuće Pioneer osvrnuo se na agrotehniku, četiri nova hibrida, i pet hibrida koji će se naći u prodaji u sezoni 2024. Prema njegovim riječima, 2023. godina je bila jako teška godina, sa smanjenim ulaganjima, prinosima, klimatskim uslovima koji nisu išli u korist proizvođačima.

Već duži niz godina organizuju se predavanja i edukacije za poljoprivredne proizvođače. Iz poljoprivredne službe Općine Bugojno kazali su da je proizvodnja silažnog kukurza na području naše općine rasprostranjena na površini  od 80 hektara.

Predavanju su danas prisustvovali proizvođači koji se već duže vrijeme bave proizvodnjom silažnog kukuruza i koji su ovom prilikom dobili korisne smjernice u postizanju što boljih rezultata u sezoni.

Naredne proizvodne godine trebale bi biti usmjerene na umanjenje negativnih efekata klimatskih promjena na proizvodnju kukuruza. Posijati kukuruz ranije što je moguće, pažljivo birati grupe zrenja, prilagoditi izbor hibrida plodnosti zemljišta nivou agrotehnike, području i količini padavina, obezbjediti navodnjavanje i osigurati usjev kod osiguravajućih kuća, poručeno je između ostalog sa predavanja.