Općina Bugojno: Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu – četvrtak, 13.12.2018. godine u 10,00 sati

Obavještavamo i pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu, koja će biti održana u četvrtak, 13.12.2018. godine u Kristalnoj sali Općine Bugojno sa početkom u 10,00 sati.

Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu, koje je Općinsko vijeće Bugojno utvrdilo na sjednici održanoj 10.12.2018. godine, objavljeni su na oglasnoj ploči Općine Bugojno, web stranici Općine Bugojno: www.opcina-bugojno.ba i dostupni na Info desku Centra za usluge građanima Općine Bugojno.

S poštovanjem,

                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                Hasan Ajkunić, prof.