Općina Donji Vakuf uputila poziv za prijedloge za dodjelu priznanja u povodu Dana Općine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

  Općina Donji Vakuf će i ove godine, a povodom Dana Općine Donji Vakuf, vršiti dodjelu priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima.

 Zbog toga pozivamo sva privredna društva, javna preduzeća i ustanove, udruženja , političke stranke , mjesne zajednice, građane i druge subjekte sa područja Općine Donji Vakuf da predlože osobu – kolektiv koji su najzaslužniji da budu nosioci priznanja POČASNI GRAĐANIN, NAGRADE 14. SEPTEMBAR ili ZAHVALNICE,  a koje će biti dodjeljene na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

a) za fizička lica

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiniranim i izuzetno značajnim naučnim, kulturno – umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim , privrednim i drugim javnim radom dali trajan doprinos u razvoju Općine Donji Vakuf i ostvarili izuzetne rezultate na unapređenju i razvoju pojedine oblasti, te dali doprinos afirmaciji i jačanju ugleda Općine na području Srednjobosanskog kantona, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine, odnosno za doprinos općem napretku i miru u zemlji i svijetu.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled dobrog komšije, primjernog radnika i stručnjaka , te poštenog i vrijednog čovjeka.

b) za pravna lica

– da su u periodu koji je predhodio dodjeli priznanja ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate i trajne vrijednosti u ukupnom privrednom , kulturnom , naučnom , sportskom, obrazovnom i društvenom razvitku Općine Donji Vakuf i na taj način dale konkretan doprinos sveopćem afirmisanju i ugledu Općine.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku a isti treba da sadrži:

a) za fizička lica:

– ime i prezime , JMBG , datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja,

– vrstu priznanja za koju se predlaže ,

– obrazložen prijedlog sa kratkom biografijom,

– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,

– eventualno dodjeljena druga javna priznanja.

b) za pravna lica:

– podatke o pravnom licu ( naziv, registarski broj, djelatnost , osoba ovlaštana za zastupanje, broj zaposlenih )

– iscrpan opis dostignuća zbog kojih se pravno lice predlaže za javno priznanje, – popis ranije dodjeljenih priznanja.

– U prijedlogu se navodi i vrsta priznanja za koju se kandidat predlaže.

Molimo da svoje prijedloge dostavite najkasnije do 10.07.2016 godine na adresu:

OPĆINA DONJI VAKUF

KOMISIJA ZA IZBOR I PRIZNANJA

                                                                                                                     PREDSJEDNIK KOMISIJE:

                                                                                                                         Ratkušić Jasminko