Općinsko vijeće Bugojno: U utorak XXII redovna sjednica

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 U utorak će u Bugojnu biti održana  XXII  redovna sjednicu Općinskog vijeća Bugojno. Sjednica u Kristalnoj sali  počinje u 10:00 sati.

     DNEVNI RED

1. Informacija o realizaciji zaključaka s prethodnih sjednica Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Inicijativa za oslobađanje plaćanja dijela troškova za izgradnju stambenih objekata za osobe mlađe od 35. godina
Izvjestilac: općinski načelnik
4. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na
području općine Bugojno
5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra po zahtjevu Zahirović (Juso) Elvis iz Bugojna
6. Prijedlog rješenja o proglašenju rješenja ništavim Visković (Vlade) Zlatka iz Bugojna
7. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na ime Brnas (Vinko) Vesne, rođ. Dujić
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje postojećeg puta na lokalitetu „Rostovo“
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekat „Izgradnja obilaznice Bugojno“
10. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom firmi Geko gradnja d.o.o. Bugojno gradskog građevinskog zemljišta općine Bugojno
Izvjestilac za tačke 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10., pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
11. Prijedlog Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Bugojno za 2020. godinu
Izvjestilac: predstavnik Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
12. Odluka o imenovanju općinskog javnog pravobranioca i zamjenika pravobranioca
Izvjestilac: općinski načelnik

                                                              PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                      Igor Vrljić