Općinsko vijeće Bugojno usvojilo Budžet za 2018.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 Budžet Općine Bugojno za 2018. iznosi 7.973 000 KM.

Od tog iznosa planirani su rashodi i izdaci od 7.649.000 KM,za otplatu kredita je predviđeno 77.000 KM,a neraspoređeni višak prihoda i rashoda iznosi 247.000 KM. U odnosu na Nacrt usvojeni budžet je veći za 4 posto.

Usvajanju jednog od najvažnijih općinskih dokumenata Budžeta za 2018. je predhodila duža rasprava,tokom koje je izneseno i 19 amandmana,a o kojima su se vijećnici pojedinačno izjašnjavali.Deset amandmana na Budžet je imao SBB,četiri SDP,isto toliko nezavisni vijećnik Mustafa Ugarak i DF jedan amandman. Nijedan predloženi amandmana nije dobio potrebnu većinu,a ZA predloženi Budžet je glasalo 15 vijećnika( SDA, HDZ-a i dvojica nezavisnih vijećnika).Protiv usvajanja budžeta su bili vijećnici SDP-a, DF-a i SBB-a.

Nezadovoljni usvajanjem budžeta su i demobilisani borci, koji su bili ispred zgrade Općine,a nekoliko njih je i prisustvovalo sjednici,podržavajući svog predstavnika, koji je za općinskom govornicom,govorio o problemima demobilisanih boraca.

“Sramota je, da je u proteklih dvadeset godina iz općinskog budžeta na ime pomoći boračkoj populaciji isplaćeno oko šest miliona KM, a da su “oni koji su odbranili državu, zaboravljeni i bez ikakve mogućnosti da se zaposle”. Podsjetio je na tri ključna boračka zahtjeva i kazao kako će, u slučaju da ona ne budu ispunjena u skorije vrijeme, ponovo biti organizirane blokade u Federaciji BiH.

– Tražimo ukidanje 1.603 boračka udruženja, koja se finansiraju sa 580 miliona KM, borački registar i dodatak na koji imamo pravo. Gospodo vijećnici, barem vi nam pomozite – apelirao je Sadiković.

Načelnik Bugojna Hasan Ajkunić je kazao da “zakonski okvir koji sad postoji, ne može ništa promijeniti”.

– Obavezujem se da u narednih trideset dana sazovem sjednicu na koju ću pozvati sve predstavnike boračkih populacija, i Bošnjaka i Hrvata, na kojoj ćemo otvoreno razgovarati o tom pitanju – rekao je načelnik Ajkunić.

Nakon kraće rasprave bugojanski vijećnici su usvojili i Odluku o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za 2018.godinu.

Inače,na prijedlog Kluba SDA,u dnevni red desete sjednice OV Bugojno ,kao prva tačka, uvršteno je imenovanje člana,odnosno predsjednika OIK Bugojno .Većinom glasova vijećnika,na navedene pozicije izabran je Mirza Ibrahimović,dok prijedlozi Kluba SBB-a za proširenje dnevnog reda,nisu dobili potrebnu podršku vijećnika.Inače ,sjednica je počela usvajanjem zapisnika sa devete sjednice OV Bugojno.