Otvorene prijave na treći ciklus “Male škole izgradnje mira”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Otvorene prijave na treći ciklus “Male škole izgradnje mira”

Prijave na treći ciklus “Male škole izgradnje mira” (MŠIM), razvijene u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, otvorene su do 10. 4. 2017. godine. 

“Mala škola izgradnje mira” je obrazovna online platforma, koja omogućava sticanje znanja o društvenim procesima u postkonfliktnim društvima, kakvo je i Bosna i Hercegovina. Škola će zvanično početi 27. 3. 2017. godine, ali je polaznicima ostavljena mogućnost da se prijave do navedenog datuma.
Takođe je ostavljena mogućnost za sve polaznike prvog i drugog ciklusa škole da svoju edukaciju završe u trenutnom, trećem ciklusu MŠIM.

Navedena online škola traje šest sedmica i sadrži šest tematskih cjelina koje podučavaju polaznike o izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva. Na kraju navedenog perioda, polaznici će imati rok od 14 dana da predaju završni esej na odabrane teme, nakon čega će im biti uručen certifikat o završenoj “Maloj školi izgradnje mira”. Najbolji eseji će biti nagrađeni tabletima.

Predavači u “Maloj školi izgradnje mira” su profesori, aktivisti i vjerski službenici, među kojima su i prof. dr. Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu; Radivoje Krulj, starješina Saborne crkve u Mostaru i arhijerejski zamjenik episkopa Grigorija; Azra Ibrahimović, koordinatorica međureligijskih projekata u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla; prof. dr. Mario Bernadić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu; Aleksandra Letić, programski menadžer u Helsinškom komitetu za ljudska prava u Republici Srpskoj i drugi.

Škola je u potpunosti besplatna, a više informacija o istoj možete pronaći na www.sspb.ba
“Mala škola izgradnje mira” je organizovana u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services CRS u partnerstvu s Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.