OV Bugojno usvojilo Nacrt budžeta za 2016. godinu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Kristalnoj sali Općine održana je 30. redovna sjednica Općinskog vijeća. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice, a prilikom utvrđivanja dnevnog reda načelnik Općine Hasan Ajkunić je povukao sa dnevnog reda dvije tačke: Razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta općine Bugojno za prvih devet mjeseci ove godine, te Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za ovu godinu.

 

U sat vremena predviđenih za vijećnička pitanja vijećnici su postavili veliki broj pitanja , koja su se uglavnom odnosila na potrebe realizacije infrastrukturnih projekata. Bilo je i pitanja lične prirode postavljenih od nekolicine vijećnika i uvreda zbog čega je predsjedavajuća Greta Kuna u nekoliko navrata pozvala vijećnike na poštivanje Etičkog kodeksa OV Bugojno.

Uz manje diskusije, usvojen je Nacrt budžeta općine Bugojno u iznosu od 7.110.000 KM, te Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta za 2016. godinu. Na prijedlog načelnika Ajkunića usvojen je prijedlog da se javna rasprava o budžetu održi 21. decembra , a na osnovu dogovora Kolegija OV Bugojno vijećnici su informisani da će se naredna sjednica OV održati 29. decembra sa samo dvije tačke dnevnog reda : Prijedlog budžeta i Odluka o izvršenju budžeta Općine za narednu godinu.

Sa 20 glasova za i jednim suzdržanim glasom, uz nekoliko primjedbi koje su istakli vijećnici, usvojen je Nacrt teksta Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva, koje je ispred Kantonalne uprave za geodetsko i imovinsko pravne poslove SBK prezentirao Stipica Oreč.

Na inicijativu načelnika Ajkunića s dnevnog reda je skinuta i tačka dnevnog reda o Prijedlogu dva člana Komisije za javno-privatno partnerstvo, a mnogo diskusija izazvala je informacija o zagađenju voda na lokalnom području, pitanje koje je iniciralo Sportsko-ribolovno društvo Bugojno. Uz naglasak da je stanje sa zagađenjem Vrbasa i njegovih pritoka od strane preduzeća iz kruga nekadašnje Tvornice kože i obuće alarmantno donesen je zaključak da se preispitaju sve okolišne dozvole izdate privrednim subjektima na području Općine. OV Bugojno traži hitan ponovni inspekcijski što podrazumijeva zabranu rada zagađivaču, do momenta otklanjanja uočenih nedostataka. Zaključeno je da se u pomenutom inspekcijskom nadzoru donese i Program sanacionih mjera, kojima će se otkloniti nanesena šteta, kao i striktna primjena kaznenih odredbi, koje su utvrđene zakonom. Takođe, OV insistira na provođenju prethodnog rješenja inspekcije od 27. novembra.

Vijećnici su razmatrali i zahtjev radnika Binasa, koji su stekli uslove za penziju, ali ne mogu to pravo ostvariti zbog neuplaćenog staža. Donesen je zaključak da se u rješavanje ovog pitanja zatraži uključenje viših nivoa vlasti- premijera FBiH, potpredsjednice Federacije BiH, predstavnika resornog ministarstva s kojim će biti zatražen sastanak, a kojem bi pored načelnika Ajkunića prisustvovali i predsjedavajuća OV Greta Kuna, zamjenik predsjedavajuće Naim Basara, vijećnik Enver Hadžiahmetović, direktor Binasa Adem Huskić, te dva predstavnika radnika.

Mnogo oprečnih mišljenja izneseno je i prilikom razmatranja tačke dnevnog reda: Informacije o finansiranju općinskih organizacija proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Na kraju je donesen zaključak da se u roku od deset dana sastane komisija OV-a sa predstavnicima boračkih udruženja i razgovara o iznalaženju modusa za finasiranje iz budžeta u narednoj godini. Ovaj je zaključak takođe jednoglasno usvojen.

Posljednja tačka dnevnog reda bila je Informacija o regionalnoj deponiji o čemu je govorio načelnik Hasan Ajkunić. Njegov stav da deponije na mjestu, na kojem je sada planirana, neće biti podržali su svi vijećnici OV Bugojno.