OV Donji Vakuf: Usvojena Odluka o dodjeli općinskih stipendija

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Jučer je u Donjem Vakufu održana treća redovna sjednica Općinskog vijeća.Većinu ponuđenih odluka i prijedloga vijećnici su usvojili jednoglasno.

 

Predlagač je s dnevnog reda povukao Poslovnik o radu Općinskog vijeća, kao i Odluku o kriterijima i postupku za odabir članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća koji bi se, u poboljšanoj verziji, trebali ponovo naći pred donjovakufskim vijećnicima.

Na sjednici je usvojena Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2016./2017.godinu.

Odlukom je planirana dodjela 80 stipendija, za što će iz općinskog budžeta biti izdvojeno 80.000 KM.

Visina mjesečne stipendije, koja će se isplaćivati na račune studenata u deset jednakih rata, iznosit će 100 KM.

Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta, koju će utvrditi Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu.

Učenicima generacije koji su nastavili redovni studij bit će dodijeljeno pet stipendija, dvije stipendije dobit će studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom, šest studenti iz socijalno ugroženih porodica – djeca bez oba roditelja i djeca korisnici stalne novčane pomoći, po jedna stipendija rezervisana je za studente s posebnim potrebama i istaknute sportiste, a 13 za studente – djecu šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Najveći broj stipendija, ukupno 52-ije, trebali bi dobiti studenti od prve do šeste godine studija, koji nisu obuhvaćeni nekom od prethodnih kategorija.

Šest stipendija dobit će studenti prve godine fakulteta, po 11 stipendija studenti druge, treće, četvrte i pete godine, dok su dvije stipendije rezervisane za studente šeste godine studija.

U pomenutoj odluci je navedeno, također, da će po provedenom konkursu Općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu sačiniti Ugovore o stipendiranju, kojima će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika općinskih stipendija.

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf jednoglasno je usvojena i Odluka o provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, Rješenje o imenovanju Izborne komisije za provođenje pomenutih izbora, Odluka o finansiranju političkih stranaka, kao i Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni metra kvadratnog korisne stambene površine.

Na sjednici je prezentiran Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Donji Vakuf u 2016. godini, i Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za 2016. godinu, kao i Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća u 2016. godini, Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica u prošloj godini, Informacija o dodjeli stipendija studentima za akademsku 2014./2015. godinu, i Informacija o planu sportskih aktivnosti i manifestacijama, koje se provode svake godine na području općine Donji Vakuf.

Sa 13 glasova „za“ i 8 „suzdržanih“ glasova, usvojen je Pravilnik o načinu korištenja Informacionog sistema u Općinskom vijeću i radnim tijelima koja djeluju u njegovom sastavu. Između ostalog, to u praksi znači da će vijećnici materijale za sjednicu dobivati u budućnosti u elektronskoj formi.