Pod lupom: Brojna kršenja izbornih propisa prije početka izborne kampanje

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 Koalicija „Pod lupom“ zabilježila je brojna kršenja izbornih propisa i pravila tokom posmatranja predizbornog perioda u Bosni i Hercegovini koja je prezentovala na press konferenciji u Sarajevu. Upućen je i apel Centralnoj izbornoj komisiji BiH i istražnim organima da pokrenu postupke i sankcionišu počinitelje.

   Dugoročni posmatrači Koalicije ”Pod lupom” od 18. jula vrše monitoring predizbornog perioda putem sedam regionalnih kancelarija širom BiH i 41 dugoročnog posmatrača na terenu. Prvi preliminarni izvještaj posmatranja predizbornog perioda u BiH temelji se na analizi 950 izvještaja sa terena, a u fokusu posmatranja su bili politički subjekti, izborna administracija, mediji, civilno društvo i građani. Politički subjekti Najčešći slučajevi kršenja izbornih propisa i pravila prije početka izborne kampanje od strane političkih subjekata odnose se na vršenje pritisaka na birače, kupovinu glasova, trgovinu mjestima u biračkim odborima, zloupotrebu javnih resursa, plaćeno javno oglašavanje, organizovanje raznih vidova proslava i druženja s građanima pod okriljem redovnih političkih aktivnosti.

   Vršenje pritiska na birače i kupovinu glasova Koalicija ”Pod lupom” je zabilježila u 4 općine (Busovača, Šekovići, Sokolac i Velika Kladuša). Pritisci na birače i kupovina glasova predstavljaju najozbiljnije oblike kršenja izbornih pravila i krivično su djelo prema krivičnom zakonodavstvu BiH sa predviđenim sankcijama do čak 5 godina zatvora. Trgovina mjestima u biračkim odborima zabilježena je u 11 opština u BiH (Foča FBiH, Han Pijesak, Istočno Novo Sarajevo, Kiseljak, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Rogatica, Sokolac, Srbac, Teslić i Travnik).

  ,,Podsjećamo da Izborni zakon BiH izričito zabranjuje ovakvu praksu kroz odredbu da jedan politički subjekt ne može imati više od jednog predstavnika u biračkom odboru. Upozoravali smo na ovaj problem, ponudili prijedlog rješenja u formi amandmana u parlamentarnu proceduru, međutim amandman nije podržan od strane delegata i poslanika“, rekao je direktor projekta Koalicije ”Pod lupom” Dario Jovanović. U skoro svim općinama primijećena je zloupotreba javnih resursa u vremenu prije zvaničnog početka izborne kampanje koja se ogleda u značajnom intenziviranju infrastrukturnih radova (rekonstrukcija saobraćajnica i ulica, lokalnih puteva, stanogradnja, rekonstrukcija stambenih i drugih objekata) u jedinicama lokalne samouprave i kroz korištenje službenih i javnih prostorija u svrhe kampanje.

  ,,Jedan od ključnih preduslova za održavanje slobodnih i poštenih izbora jeste jednaka „startna pozicija“ svih kandidata na izborima, što se kroz zloupotrebu javnih resursa u svrhe kampanje, najčešće od strane onih kandidata koji u izbornu utrku ulaze sa pozicije vlasti, bitno narušava”, istakao je Jovanović.