“Pod lupom” – monitoring izbora

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koalicija ”Pod lupom” pozvala je građane BiH na nestranačko posmatranje Lokalnih izbora

Koalicija za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom”, koju čini šest organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, je na konferenciji za medije u Sarajevu pozvala građane da se prijave za posmatranje Lokalnih izbora 2016. koji će se održati 2. oktobra.

Građani/ke se mogu prijaviti za posmatranje izbora putem besplatnog telefona 080 05 05 05, internet
stranice www.podlupom.org ili direktno na terenu preko posmatrača ili regionalnih ureda Koalicije.
Građani/ke mogu na ovaj broj telefona prijaviti sve uočene pred/izborne nepravilnosti koje će biti
proslijeđene nadležnim institucijama na dalje razmatranje.

Cjelokupan izborni period, od raspisivanja izbora do potvrđivanja izbornih rezultata, prate 42 dugoročna posmatrača Koalicije, putem sedam regionalnih ureda koji su aktivni na području cijele zemlje, a na sam izborni dan će 3.000 posmatrača Koalicije pratiti izbore na svakom drugom biračkom mjestu u BiH.
,,U ime Koalicije „Pod lupom“, koja ima za cilj osigurati slobodne i poštene izbore za sve građanke i građane BiH, zaštititi glasove birača i vratiti povjerenje građana u izborni proces, ohrabrujem građane/ke da se prijave za posmatranje ovogodišnjih Lokalnih izbora“, rekao je direktor Koalicije Dario Jovanović.
Konferencija za medije i aktivnosti Koalicije su dio projekta koji finansira Evropska unija „Izgradnja sistema i odgovornosti u izborima“.
Evropska unija je za ovaj trogodišnji projekat izdvojila sredstva u iznosu od 1.5 miliona eura, s ciljem da doprinese kvalitetnijem izbornom procesu u BiH u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama, i ohrabri aktivno učešće građana u zagovaranju i praćenju izbora.
Regionalni koordinatori Koalicije su od raspisivanja izbora 4. maja 2016. do danas ostvarili kontakt sa 139 općinskih i gradskih izbornih komisija, te informisali 102 regionalna ogranka političkih subjekata i 63 policijske uprave o projektu.
Pored posmatranja predizbornog, izbornog i postizbornog perioda, Koalicija će vršiti i monitoring medija i izbornih kampanja političkih subjekata.
„Želimo skrenuti pažnju nadležnim institucijama da reaguju na pojavu nepravilnosti u izbornom procesu, a na političke subjekte apelovati da se odgovorno i korektno ponašaju u vremenu prije izbora i u toku predstojeće izborne kampanje“, naglasila je regionalna koordinatorica Koalicije Stjepana Ivanuš.
Koalicija ”Pod lupom” je do sada posmatrala Opšte izbore 2014. i prijevremene lokalne izbore u 7 općina.