Porezna uprava FBiH nastavlja sa aktivnostima naplate javnih prihoda

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da je 27.06.2016.godine nastavila aktivnosti naplate javnih prihoda kod poreznih obveznika koji su u većinskom vlasništvu organa vlasti FBiH, a koji obavljaju djelatnost za širu društvenu zajednicu.

Ovim obveznicima počelo je izdavanje rješenja o ograničenju prava raspolaganja novčanim sredstvima na računu. Kako postupci prisilne naplate ne bi doveli do prekida poslovanja ovih obveznika i ugrožavanja općeg javnog interesa, poreznim obveznicima se neće u potpunosti blokirati raspolaganje sredstvima na računu, već će im se pored plaćanja javnih prihoda dozvoliti da plaćaju i izdatke koji su neophodni za njihov rad (npr. energija,gorivo, lijekovi i sl.).

Poreznim obveznicima se neće dozvoliti plaćanja na ime: nabavki stalnih i obrtnih sredstava koja nisu u direktnoj vezi sa njihovim poslovanjem, avansa, isplate plaća bez istovremene uplate doprinosa, oročavanje sredstava, izdvajanje sredstava u akreditive, kupovina dionica, udjela i drugih finansijskih sredstava, isplate dobiti, sponzorstva, reklama, reprezentacije, i slično.

O tome koji će se izdaci odobriti za plaćanje na zahtjev poreznog obveznika u svakom konkretnom slučaju odlučivat će Porezna uprava. Ograničenje prava raspolaganja novčanim sredstvima sa računa poreznog obveznika banka će izvršiti bezuslovno. U odnosu na poreznog obveznika čiji račun je predmet obustave, banka se oslobađa svake obaveze ili odgovornosti u vezi sa obustavom transakcija.

Poreznim obveznicima se zabranjuje da obaveze izmiruju gotovim novcem i obračunskim plaćanjem (kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga), te drugim oblicima međusobnih namira obaveza i potraživanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi. Također, porezni obveznici ne mogu davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko imaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima.

Porezni obveznici su dužni da sav gotov novac ostvaren obavljanjem djelatnosti polože na račun sa kojeg će se izvršavati nalozi za plaćanje javnih prihoda u skladu sa članom 10. i 23. Zakona o unutrašnjem platnom prometu. Podsjećamo porezne obvezniku da su dužni odrediti glavni račun sa kojeg će se vršti plaćanje javnih prihoda.

Ovaj račun se po pravilu otvara u sjedištu poreznog obveznika, s tim da banka ne može otvoriti račun poslovnom subjektu ukoliko ima blokiran račun. Pozivamo porezne obveznike da u poslovanju sa poreznim obveznicima koji imaju neplaćene javne prihode ne postupaju protivno ovim zabranama.

Porezna uprava vjeruje da će ove aktivnosti dovesti ne samo do plaćanja javnih prihoda već i do racionalnijeg poslovanja obveznika kojima su uvedena ova ograničenja.