Potpredsjednica FBiH: “Društvo u cjelini treba posvetiti posebnu pažnju zaštiti djece i maloljetnika”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović apelirala je danas, na Međunarodni dan djeteta, na potrebu usvajanja Zakona o podršci porodici s djecom FBiH, kojim bi se na jedinstven način regulirao dječiji doplatak i naknada porodiljama.

U saopćenju je naglasila da postoji potreba za izmjenama Krivičnog zakona u dijelu koji se odnosi na bolju zaštitu i strožije kazne za počinjena djela protiv braka, porodice i mladih te je izrazila stav da treba raditi na što skorijem uspostavljanju dječjeg pravobranilaštva, kao važne institucije za adekvatnu zaštitu djece.

Podsjetila je da je cilj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta da se potaknu sve organizacije da poduzimaju konkretnije korake u zaštiti i unapređenju dječjih prava, a važnim je nazvala i podsjećanje javnosti na potrebu veće zaštite djece i maloljetnika od nasilja, zloupotreba i raznih oblika diskriminacije. Upozorila je na brojne slučajeve kršenja prava djece, koja su posebno izražena i prepoznatljiva na globalnom planu, s obzirom na to da su djeca žrtve rata, žrtve trgovine ljudima i oni su najbrojniji u izbjegličkim kolonama koje bježe iz ratnih zona.

Stoga, društvo u cjelini, mišljenja je, treba posvetiti posebnu pažnju zaštiti djece i maloljetnika te je neophodno uključiti društvenu zajednicu da bi se problemi rješavali, da bi se što uspješnije radilo na suzbijanju nasilja nad djecom, te u posljednje vrijeme izraženom vršnjačkom nasilju i nasilju u porodici.

Mahmutbegović je kroz saradnju s vladinim sektorom i nevladinim udruženjima, koja se bave zaštitom porodice i djeteta tokom mandata inicirala brojne aktivnosti i pokrenula mehanizme za donošenje i unapređenje zakonskih rješenja s ciljem poboljšanja stanja u ovoj oblasti, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Kabineta potpredsjednice FBiH.