Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović posjetila Tuzlanski kanton

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović posjetila je jučer Univerzitet u Tuzli, gdje se susrela s menadžmentom Univerziteta. Tokom posjete potpredsjednica FBiH razgovarala je s rektoricom Univerziteta u Tuzli dr.sc. Zumretom Kušljugić, red. prof., o značaju visokog obrazovanja te potrebi održavanja sastanka rektora javnih univerziteta, direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH i Federalne ministrice obrazovanja i nauke.

“Postoji potreba za tim sastankom kako bi se vidjelo gdje su univerziteti sada, kakva je razlika od kantona do kantona. Pred nama je veliki zadatak usklađivanja sa evropskim prostorom i koliko su univerziteti uradili kada je u pitanju akreditacija”, kazala je potpredsjednica Mahmutbegović. Rektorica Univerziteta u Tuzli dr.sc. Zumreta Kušljugić, red.prof., izrazila je zadovoljstvo zbog posjete potpredsjednice Mahmutbegović Univerzitetu u Tuzli te je upoznala o aktivnostima koje se provode na Univerzitetu.

“Mi smo okrenuti ka budućnosti i ovo je javni univerzitet koji ima tradiciju više od 40 godina.Kontinuirano radimo na provođenju reforme po bolonjskim principima na Univerzitetu u Tuzli, što podrazumijeva usaglašavanje nastavno-naučnih, umjetničkih i obrazovnih sadržaja sa ovim na evropskom prostoru”, istakla je rektorica Kušljugić.

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović posjetila je također Vladu Tuzlanskog kantona gdje je razgovarala s delegacijom koju je predvodio premijer Bego Gutić, u okviru posjete tom kantonu. Gutić je gošću informisao o dosadašnjim aktivnostima Vlade Tuzlanskog kantona, ciljevima koji su do sada već ostvareni, onome što Vladi predstoji u narednom periodu, te istaknuo poteškoće s kojim se Vlada susreće u radu.

– Finansijska konsolidacija Kantona i stabilizacija budžeta je rezultat na koji smo ponosni, jer je Tuzlanski kanton po prvi puta u proteklih 10 godina s tekućim suficitom okončao proteklu godinu. Posebno smo ponosni na rješavanje brojnih problema u privrednim društvima Aida, TTU, Dita, Tuzlakvarc, a tu su i druge pozitivne priče iz Tuzlanskog kantona kao što su Aerodrom, Univerzitetski klinički centar, i druga javna preduzeća i ustanove koje bilježe pozitivne trendove u svom poslovanju – rekao je Gutić i podcrtao brojne evidentne pokazatelje progresa u Tuzlanskom kantonu kao što su porast prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit.

Ukazao je i na neravnopravan tretman koji Tuzlanski kanton ima u odnosu na neke druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, zatražio je angažman i podršku potpredsjednice FBiH i o pitanju izmjene zakona o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza i ino dugu, zaduživanju i garancijama, koji generišu štetu za Tuzlanski kanton. Mahmutbegović je pohvalila rad i rezultate Vlade Tuzlanskog kantona u proteklom periodu ističući da oni još više dobivaju na značaju ako se uzme u obzir polazna točka gdje je taj kanton bio početkom 2015. godine.

– Svakodnevni protesti, problemi u privrednim društvima, ogroman budžetski deficit, te negativno poslovanje javnih ustanova i preduzeća je ono s čime se Vlada susrela na početku svog mandata, tako da današnje stanje i ostvareni rezultati mogu biti primjer svim drugim kantonima kako se i koliko može postići – rekla je potpredsjednica FBiH i obećala svoju pomoć pozitivnim projektima i inicijativama koje dolaze iz TK.

– U budućnosti nam preostaje da radimo na jačanju Univerziteta, na kojem sam primijetila značajne pozitivne pomake, izgradnju Kampusa, da pružimo dodatnu podršku UKC-u Tuzla koji bilježi impozantne rezultate, te da povećamo kvalitet putne infrastrukture i saobraćajne povezanosti Tuzle sa drugim krajevima BiH – zaključila je Mahmutbegović.

Osim premijera,  sastanku su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Zoran Jovanović, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade TK. Razgovarano je i o nepravdenoj raspodjeli grant sredstava sa federalnog nivoa prema Tuzlanskom kantonu, kako po pitanju poljoprivredne proizvodnje tako i u oblasti kulture, sporta i naročito poduzetništva. Potpredsjednica Mahmutbegović je dala podršku za rješavanje ovih problema, itekako značajnih za bolje funkcionisanje Tuzlanskog kantona.