Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović razgovarala sa ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem o stanju u kulturi i obrazovanju

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović razgovarala je sa ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem o stanju u kulturi i obrazovanju, kao i mogućnostima za zajedničko djelovanje kako bi se rješavali prioritetni problemi.

Posebna pažnja posvećena je statusu sedam institucija kulture od značaja za BiH. Razmotrene su aktivnosti preduzete na saniranju stanja u Zemaljskom muzeju BiH te je ukazano na potrebu zajedničkog djelovanja kako bi se sanirala oštećenja nastala tokom nevremena prošlog mjeseca.

Osmanović i Mahmutbegović izrazili su nezadovoljstvo statusom djece Bošnjaka u obrazovanju u Republici Srpskoj, posebno kada je riječ o izučavanju bosanskog jezika. Osudili su uplitanje politike u obrazovni proces te naglasili da se ne smiju donositi odluke koje idu na štetu djece.

Razmotrena su i druga pitanja i oblasti u kojima je moguće razvijati saradnju između Ministarstva civilnih poslova (MCP) i institucija FBiH.