Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom tema o kojoj se sutra razgovara u Fojnici

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u RRC „Fojnica“ biti održan okrugli sto na kojem će biti prezentirane dalje aktivnosti na polju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, a u saradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom F BiH.

 

Predvidjeno je učešće predsjednika OO RVI, F BiH i predsjednika kantonalnih Saveza RVI, a projekt profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i mogućnosti formiranja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom prezentirat će direktor Fonda, Ahmed Baljić sa saradnicima.

Na kraju će biti usvojeni i zaključci koji će biti prezentirani javnosti.