PROGRAMSKI SADRŽAJI 507. DANA AJVATOVICE

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

PROGRAMSKI SADRŽAJI 507. DANA AJVATOVICE

 

(12. maj­08. juli 2017. god.)

Petak, 12. maj 2017. god.

17:30 PRUSAC, Musalla, Svečano otvaranje mani-festacije “507. Dani Ajvatovice”

19:00 PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Izlož-ba, Blago koje traje, Gazi Husrev-begova biblioteka

Subota, 13. maj 2017. god.

10:00 – BUGOJNO, Kulturno-sportski centar, 19. Internacionalni karate turnir Bugojno open

11:30 VITEZ, Tolovići, Svečano otvorenje džamije

Ponedjeljak, 15. maj 2017. god.

17:30 BUGOJNO, Izložba, Blago koje traje, Gazi Husrev-begova biblioteka (1519. maj)

19:00 – BUGOJNO,MIZ Bugojno, Promocijaknjige,MonografijaGaziHusrev-begove medrese, hfz. mr. Mensur Malkić, Mustafa Spahić, Vehid Arnaut, Ismet Veladžić

Utorak, 16.maj  2017. god.

19:00 –TRAVNIK, Centar za kulturu, Monodrama, Gazi Husrev-beg, Aldin Omerović

19:00 – JAJCE, Dom kulture, Tribina, Srednjovjekovni bosanski tekstovi u kraljevskim kancelarijama,mr. Zenaida Karavdić i Haris Ćatović, prof.

19:00 – PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Tribina, Ajvaz-dedina kasida: književno-jezički i historiografski fakti, dr. Alen Kalajdžija i dr. Munir Drkić

Srijeda, 17. maj 2017. god.

19:00 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Tribina, Čudo bosanskog otpora – 25 godinaod formiranja Armije RBiH, dr. Selmo Cikotić, Atif Dudaković i Nezim Halilović Muderis

19:00 TRAVNIK, Centar za kulturu, Promocija naučno-istraživačkog rada, Interreligijske komunikacije u mjestima duhovnosti u BiH, dovišta i svetišta,dr. otac Zvonko Martić, karmelićanin i Fatima Maslić

Četvrtak, 18. maj 2017. god.

19:00 – TRAVNIK, Elči Ibrahim-pašina medresa, Tribina, Ljubav u bošnjačkoj divanskoj književnostiu fokusu poetičkog obrasca i primijenjene lingvistike, dr. Jasmin Hodžići dr. Amina Šiljak – Jesenković

20:30 – VITEZ, Ahmed-agina džamija,Tribina, Boš-njačaka zlatna sredina, dr. Ismet Bušatlić

19:00–BUGOJNO, Kulturni centar princeze Dževhere,Promocija, Prijevod Kur'ana od Besima Korkuta,mr. Nusret Abdibegović, Hasan Atli i dr. Ahmed Adilović

Petak, 19. maj 2017. god.

10:00 – BUGOJNO, Likovna kolonija, Kistom kroz gradove SBK, Udruženje Enkaustika, Travnik (19-21. maj)

18:00 – BUSOVAČA, Mješovita srednja škola,Koncert ilahija i kasida, U susret ramazanu, Hor En-Nahl, Zenica

Subota, 20. maj 2017. god.

09:30 TRAVNIK, Donji Goleš, Sportsko-edukativni centar EIPM, Mektebska liga, Muftijstvo travničko

17:00 – BUGOJNO, Plato KSC, 16. Internacionalna smotra folklora

18:00 – VITEZ, Sala Vatrogasnog doma, Tribina, Postimo uz halal, dr. Midhat Jašić i dr. Sabit Begić

19:00–GORNJI VAKUF,Islamski edukativni centar „Nur“,Monodrama, Gazi Husrev-beg, Aldin Omerović

Nedjelja, 21. maj 2017. god.

10:00 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Omladinski kamp

11:30 TRAVNIK, Mosor, Svečano otvorenje džamije

           

Ponedjeljak, 22. maj 2017. god.

18:00 –BUGOJNO, Kulturni centar princeze Džev-here, Izložba slika,Kistom kroz gradove SBK, Udruženje Enkaustika, Travnik (22-26. maj)

19:00 BUGOJNO, MIZ Bugojno, Promocija knjige, Sokollu Mehmed-paša, Mirsad Sinanović, dr. Bilal Memišević, mr. Nusret Čolo i Bajro Perva

20:30 – TURBE, Malezija džamija, Tradicionalni mev-lud i predavanje, hfz. dr. Mevludin Dizdarević

Utorak,23. maj 2017. god.

17:00 – NOVI TRAVNIK, Kino sala, Koncert ilahija i kasida, U susret ramazanu, Hor imama MIZ Sarajevo

19:00 – TRAVNIK, Zavičajni muzej Travnik, Pred-stavljanje 55. broja časopisa za kulturu Divan, BZK Preporod Travnik

19:00DONJI VAKUF, Dom kulture, Tribina, Muslimanska porodica – prava i dužnosti, mr. Nusret Abdibegović, dr. Safija Malkić i Adna Zulić

19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Promocija knjige, Stotinu i jedno prisjećanje – tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo, dr. Dževada Šuško, dr. Ahmed Adilović i ZehrudinHadžić

Srijeda, 24. maj 2017. god.

17:30 JAJCE, Dom kulture, Tribina, Metod srednjeg puta i praksa Bošnjaka kroz ranije vrijeme, mr. Muharem Omerdić, Centar za dijalog Vesatijja, Sarajevo

20:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Večer Kur'ana i predavanje,Blagodati ramazana i Ajvatovica, prof. dr. Zuhdija Adilović

Subota, 03. juni 2017. god.

13:30 – JAJCE, Džamija Esme sultanije, Tribina, Ramazan, dova i Ajvatovica, prof.dr. Halil Mehtić

13:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Tribina, Bosanska ulema u vrijeme velikih iskušenja,dr. Ferid Dautović

Petak, 09. juni 2017. god.

24:00 – TRAVNIK, Plato ispred Konzuma,Druženje sa omladinom,Ramazanske večeri

Subota, 10. juni 2017. godine

13:30 – NOVI TRAVNIK, Gradska džamija, Tribina, Ramazanski ibadeti, zekat, Ajvatovica, doc.dr. Esmir Halilović

21:00 – VITEZ, Sala Vatrogasnog doma, Prezentacija naučno-istraživačkog rada, Značaj vakufa kod Bošnjaka,Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo

24:00 – TRAVNIK, Plato ispred Konzuma, Druženje sa omladinom,Ramazanske večeri

Ponedjeljak, 12. juni 2017. god.

20:30 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Program za omla-dinu, Iftar i teravih-namaz

Četvrtak, 15. juni 2017. god.

11:00 BUGOJNO, Posjeta Centru za brigu o osobama sa posebnim potrebama „Leptir“, MDD Merhamet BiH

11:00 FOJNICA, Posjeta Centru za brigu o osobama sa posebnim potrebama, MDD Merhamet BiH

11:00 NOVI TRAVNIK, Posjeta Centru za brigu o osobama sa posebnim potrebama „Duga“, MDD Merhamet BiH

12:00 BUGOJNO, Posjeta Udruženju gluhih i naglu-hih Bugojno, MDD Merhamet BiH

24:00 –BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Druženje sa omladinom,Ramazanske večeri

Petak, 16. juni 2017. god.

13:00 – Džuma-namaz

-BUSOVAČA, Sulejman-begova/Čaršijska džamija

– PRUSAC, Hasan Kafina džamija

– TRAVNIK, Sulejmanija džamija

– NOVI TRAVNIK, Gradska džamija

– BUGOJNO, Sultan Ahmedova džamija

– GORNJI VAKUF, Džamija Mehmed-beg Stočanin

– VITEZ, Ahmed-agina džamija

– JAJCE, Džamija Esme sultanije

21:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar,Promo-cija knjige, Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017., dr. Enes Pelidija, dr. Senaid Zajimović i mr. Osman Lavić

24:00 –BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Druženje sa omladinom,Ramazanske večeri

Subota, 17. juni 2017. god.

24:00 –BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Ramazanske večeri druženje sa omladinom

Nedjelja, 18. juni 2017. god.

13:30 – BUSOVAČA, Sulejman-begova / Čaršijska džamija, Tribina, Kišna dovišta na području Muftijstvatravničkog,hfz. dr. Elvir Duranović,

24:00 –BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Druženje sa omladinom,Ramazanske večeri

Subota, 24. juni 2017. god.

10:00 DONJI VAKUF, Prostorije STK „Donji Vakuf“, Otvoreni stonoteniski turnir u seniorskoj i veteranskoj kategoriji,Kup Grada, STK „Donji Vakuf“

           

Nedjelja, 25. juni 2017. god.

20:45 PRUSAC, Handan-agina džamija, Akšam-namaz, Prigodan vjerski program i zikr, Jacija-namaz

Utorak, 27. juni 2017. god.

04:30 PRUSAC, Plato Ajvatovice, Sabah-namaz

17:00 BUGOJNO, Kristalna sala Općine, Koncert, Sarajevska filharmonija, Sarajevo

19:00 – JAJCE, Dom kulture, Bajramski koncert, Gradski hor Bugojno

19:00 – TRAVNIK, Izložba slika, Tragom Ajvaz-dede, autor Kemal Zorlak, fotoreporter Agencije Anadolija

20:00 TRAVNIK, Centar za kulturu, Koncert, Sarajevska filharmonija, Sarajevo

Srijeda, 28. juni 2017. god.

19:00 – DONJI VAKUF, Dom kulture, Večer sa Emirom Hadžihafizbegovićem

19:30 –GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Tribina, Uspostavljanje i djelovanje FIN-a veliki uspjeh običnog vjernika,Fakultet islamskih nauka, Sarajevo

Četvrtak, 29. juni 2017. god.

18:00– DONJI VAKUF, Gradski trg Ibrahim-bega Malkoča, 25. Street basket turnir Ajvatovica open, KK „PROMO-Donji Vakuf“

19:00 – DONJI VAKUF, Dom kulture, Tribina, Bosna i Hercegovina i perspektive njene državnosti, Senadin Lavić

19:00 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar, Promocija knjige, Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje, mr. Hikmet Karčić i Amor Mašović

Petak, 30. juni 2017. god.

13:00 –DONJI VAKUF, Baš-džamija, Džuma-namaz

17:00 PRUSAC, Plato Ajvatovice, Ikindija-namaz, Podizanje zastava zemalja učesnika Manifestacije

17:30 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Svečanost zavr-šetka projekta, Uređenje izvora Ajvatovice

18:00 – PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Izlož-ba slika, Tragom Ajvaz-dede, autor Kemal Zorlak, fotoreporter Agencije Anadolija (30.6.02.07.)

19:00 –VITEZ, Kino sala, Bajramsko druženje za žene, gost Hasiba Agić

20:00 TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Kulturno-zabavni program,Bosnian folk, Saraj sevdah

Subota, 01. juli 2017. god.

07:00 TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Ispraćaj konjanika

10:00 BUSOVAČA, Putiš, Plato ispred džamije, Ispraćaj konjanika, Vjersko-kulturni program

12:00 OBORCI, Šeherdžik, Doček konjanika

13:00 OBORCI, Šeherdžik, Sultan Sulejmanova džamija, Podne-namaz

16:00 DONJI VAKUF, Defile konjanika, izviđača, orkestra Mehteran i hora Semazin

17:30 PRUSAC, Doček konjanika

18:00DONJI VAKUF, Gradski stadion,Tradici-onalna revijalna nogometna utakmica, „Veterani SBK – Veterani KS“,  Sportski savez Općine i NS SBK/KSB

20:45PRUSAC, Džamija Hasana Kafije Pruščaka, Akšam-namaz, Prigodan vjerski program ipredavanje,Medresa Džemaluddin Čaušević,Zikr, Tarikatski centar, Jacija-namaz

Nedjelja, 02. juli 2017. god.

08:00 PRUSAC, Prolazak konjanika ispred Handan-agine džamije

08:30 PRUSAC, Prozivka bajraka ispred Handan-agine džamije

08:45 PRUSAC, Polazak ka Ajvatovici

09:30 HAN, Odmor na Hanu

10:30 STIJENA,  Prolazak kroz stijenu i dova

11:00 PLATO AJVATOVICE, Svečani program Ajvatovice

12:30 PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Muftije travničkog

12:40 PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Reisul-uleme/Izaslanika

13:00 PLATO AJVATOVICE, Podne-namaz i dova

13:00 PRUSAC, Srt, Džamija Hasana Kafije Pruš-čaka, Podne-namaz,Prigodan vjerski program za žene

Utorak, 04. juli 2017. godine

11:00 TRAVNIK, Ured Muftije travničkog, Dodjela nagrada za najbolje literarne radove, Ramazanskom dovom i ajvatovičkom stazom

Subota, 08. juli 2017. god.

10:00 – DONJI VAKUF, Hotel „Vrbas“, 18. Poje-dinačni rejting turnir TS BiH u tavli,Ajvatovica 2017, TK „Vatrogasac“ i Tavla savez BiH

Organizator:

Muftijstvo travničko, Ul. Vezirska br.2

72270 Travnik, Bosna i Hercegovina

Tel. 030 518-359, Fax 030 518-116

www.muftiluk-tr.ba

Medijski pokrovitelji:

BHRT, RTV BIR, MTV Igman, IIN PREPOROD

RTV BUGOJNO, KANAL 6

RADIO DONJI VAKUF

Saradnici:

FIN Sarajevo, IPF Zenica, IPF Bihać,

Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik,

Gazi Husrev-begova medresa,

Medresa Džemaluddin Čaušević

Uprava za vjerske poslove, Ured za društvenu brigu,Gazi Husrev-begova biblioteka,Vakufska direkcija,Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka,

Centar za dijalog Vesatijja, Tarikatski centar,

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu,

Sarajevska filharmonija

MIZ Donji Vakuf, MIZ Bugojno, MIZ Travnik, MIZ Vitez, MIZ Jajce, MIZ Busovača, MIZ Novi Travnik, MIZ Gornji Vakuf, MIZ Fojnica,

Zavičajni muzej Travnik,BZK Preporod,

Sportski savez Općine Donji Vakuf,

Udruženje Enkaustika – Travnik

Saradnici iz Republike Turske:

Ambasada Republike Turske,

Lot tim turskog bataljona, Općina Bursa

Sponzori:

Kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Kabinet Potpredsjednice FBiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, TDBB– Unija općina Turskog svijeta Istanbul, Vlada SBK, Ministarstvo nauke, kulture i sporta SBK, Ministarstvo kulture i sporta Sarajevskog kantona, općine: Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf,Novi Travnik, Vitez, Busovača, Jajce,MDD Merhamet BiH

BH Telecom – logo