Projekt „Za ljepšu budućnost“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Projekt „Za ljepšu budućnost“ će se implementirati na području općine Bugojno u periodu od 8 mjeseci. Ciljna skupina prema kojoj su usmjerene aktivnosti u projektu su srednjoškolci (2 500 učenika srednjih škola) i njihovi roditelji što predstavlja direktne korisnike projekta.

U projekt su uključene tri srednje škole u lokalnoj zajednici, vijeća učenika i roditelja, te institucije koje djeluju na projektnom području i NVO sektor. Opći cilj projekta je prevencija kriminaliteta među mladima lokalne zajednice, sveobuhvatna saradnja i mobilizacija svih uključenih, izravno ili neizravno, u rad s mladima.

Specifični ciljevi:

1.Pronaći razlog i uzroke nasilnog ponašanja među mladima lokalne zajednice i njegovo sprečavanje raznim preventivnim mjerama i aktivnostima .

2.Promovisati sigurnost građana i ohrabriti angažman građana u prevenciji kriminala.

3.Identificirati relevantne aktere koji bi mogli učestvovati u aktivnostima prevencije kriminala u lokalnoj zajednici.

4.Uspostava mehanizama koji pospješuju užu povezanost, razmjenu informacija i zajednički rad svih stejkholdera u lokalnoj zajednici u cilju suzbijanja kriminaliteta.

Nizom aktivnosti kao što su informativno edukativna kampanja, anketa, edukativne radionice, debate, posjete institucijama, okrugli sto i sportski događaj nastojat će se ostvariti ciljevi projekta. Pravovremenim radom na prevenciji i edukaciji sa ovom kategorijom uticalo bi se na smanjenje broja maloljetnih počinitelja krivičnih djela prema kojima nadležni sud izriče disciplinske i druge mjere, a koji bi postali korisni članovi društv

DRUGA RADIONICA

Naziv radionice :

’”Uloga nastavnika i profesora u prevenciji kriminala”

Moderator radionice: dr.sc. Muradif Hajder

Mjesto održavanja: Resursni Centar Bugojno

Implementator: UG “Eko element” Bugojno

Učesnici: Nastavnici i profesori Bugojanskih osnovnih i srednjih škola

U srijedu 27.04.2016. godine sa početkom u 18:00 h, organizovana je radionica za nastavnike/profesore u organizaciji UG “Eko Element” Bugojno, a u sklopu projekta “Za ljepšu budućnost” podržan od strane VSTV-a BiH. Tema radionice je “Uloga nastavnika/profesora u prevenciji kriminaliteta”. Moderator radionice bio je dr. sc. Muradif Hajder.

Radionici su prisustvovali profesori i nastavnici bugojanskih osnovnih i srednjih škola, a radilo se na teoretskoj i praktičnoj obuci nastavnika i profesora kako reagovati na pojave kriminaliteta kod učenika.