Projekt „Za ljepšu budućnost“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Projekt „Za ljepšu budućnost“ će se implementirati na području općine Bugojno u periodu od 8 mjeseci. Ciljna skupina prema kojoj su usmjerene aktivnosti u projektu su srednjoškolci (2 500 učenika srednjih škola) i njihovi roditelji što predstavlja direktne korisnike projekta.

U projekt su uključene tri srednje škole u lokalnoj zajednici, vijeća učenika i roditelja, te institucije koje djeluju na projektnom području i NVO sektor. Opći cilj projekta je prevencija kriminaliteta među mladima lokalne zajednice, sveobuhvatna saradnja i mobilizacija svih uključenih, izravno ili neizravno, u rad s mladima.

Specifični ciljevi:

1.Pronaći razlog i uzroke nasilnog ponašanja među mladima lokalne zajednice i njegovo sprečavanje raznim preventivnim mjerama i aktivnostima .

2.Promovisati sigurnost građana i ohrabriti angažman građana u prevenciji kriminala.

3.Identificirati relevantne aktere koji bi mogli učestvovati u aktivnostima prevencije kriminala u lokalnoj zajednici.

4.Uspostava mehanizama koji pospješuju užu povezanost, razmjenu informacija i zajednički rad svih stejkholdera u lokalnoj zajednici u cilju suzbijanja kriminaliteta.

Nizom aktivnosti kao što su informativno edukativna kampanja, anketa, edukativne radionice, debate, posjete institucijama, okrugli sto i sportski događaj nastojat će se ostvariti ciljevi projekta. Pravovremenim radom na prevenciji i edukaciji sa ovom kategorijom uticalo bi se na smanjenje broja maloljetnih počinitelja krivičnih djela prema kojima nadležni sud izriče disciplinske i druge mjere, a koji bi postali korisni članovi društv

DRUGA RADIONICA

Naziv radionice :

’”Uloga nastavnika i profesora u prevenciji kriminala”

Moderator radionice: dr.sc. Muradif Hajder

Mjesto održavanja: Resursni Centar Bugojno

Implementator: UG “Eko element” Bugojno

Učesnici: Nastavnici i profesori Bugojanskih osnovnih i srednjih škola

U srijedu 27.04.2016. godine sa početkom u 18:00 h, organizovana je radionica za nastavnike/profesore u organizaciji UG “Eko Element” Bugojno, a u sklopu projekta “Za ljepšu budućnost” podržan od strane VSTV-a BiH. Tema radionice je “Uloga nastavnika/profesora u prevenciji kriminaliteta”. Moderator radionice bio je dr. sc. Muradif Hajder.

Radionici su prisustvovali profesori i nastavnici bugojanskih osnovnih i srednjih škola, a radilo se na teoretskoj i praktičnoj obuci nastavnika i profesora kako reagovati na pojave kriminaliteta kod učenika.

ekoeko1eko3eko5eko6eko7eko8