“Proljeće – moj grad”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Udruženje likovnih umjetnika Skopaljske doline i ove godine za talentovane učenike osnovnih škola realizuje konkurs na temu „Proljeće – moj grad“. Dio je ovo aktivnosti u okviru manifestacije „Bugojansko proljeće“.

U saradnji s osnovnim školama u našem grad Udruženje likovnih umjetnika Skopaljske doline četvrtu godinu organizuje poseban konkurs s ciljem afirmacije stvaralaštva učenika osnovnih škola, ali i njihovog povezivanja u umjetnosti. Konkurs svake godine pobudi interesovanje velikog broja učenika, a značajna je i saradnja s likovnim pedagozima i osnovnim školama.

U prosjeku, kako ističe Selma Slipac, članica ULUSD-a, oko 100 učenika dostavi radove koje gradjani mogu pogledati kao posebnu postavku tokom „Bugojanskog proljeća“. Tako je planirano i ove godine, a dodjela nagrada za najbolje planirana je 15. maja. Pored toga, najbolji radovi ove godine prezentirani su i na raličitim predmetima kako bi se učenicima i na taj način ukazalo na mogućnost korištenja umjetnosti i na praktičan način.

Udruženje likovnih umjetnika Skopaljske doline pored afirmacije stvaralaštva mladih, priprema i  kolektivnu izložbu članova u povodu Dana općine Bugojno koja će biti otvorena 19. maja.