Sindikati srednjeg obrazovanja SBK-a pozvali članove Vlade na pregovore

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture SBK-a uputio je na adresu premijera Tahira Lende i članova Vlade SBK-a, te resornoj ministrici obrazovanja, nauke, kulture i sporta Katici Čerkez, ponovljeni zahtjev za usklađivanje postojećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja sa novim Zakonom o radu.

 

U skladu sa odredbama novog Zakona o radu FBiH, ovim putem od predstavnika izvršne vlasti u Kantonu zatražen je hitan odgovor i izjašnjavanje o tome da li će se naredni pregovori po pitanju usklađivanja postojećeg Kolektivnog ugovora sa Sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja SBK-a voditi na nivou SBK-a ili FBiH.

U slučaju da je Vlada SBK-a, nekom od svojih odluka, prenijela nadležnosti po tome pitanju, iz ovog Sindikata su zatražili da budu u pisanoj formi obavješteni ko su članovi Pregovaračkog tima koje je Kantonalna Vlada, eventualno, imenovala da učestvuju u pregovarima sa Sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja BiH.

Članovi Kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture pitaju se, također, da li je Vlada SBK-a donijela Odluku da se ustavne nadležnosti SBK-a, po pitanju vođenja budućih pregovora oko usklađivanja postojećih i važećih Kolektivnih ugovora za određene Sindikate – budžetske korisnike SBK-a, prenesu na nivo FBiH.

Ukoliko bi se budući pregovori, po ovom pitanju, vodili između Pregovaračkih timova Vlade SBK-a i nadležnih Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja na nivou našeg kantona bilo bi neophodno, smatraju u Sindikatu, da se održi jedan zajednički radno – konsultativni sastanak na kojem bi otklonile sve nedoumice, te zauzeo jasan stav u vezi vođenja budućih pregovora, navedeno je u zahtjevu Kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke, kulture i sporta SBK-a.

Zahtjev za otpočinjanje pregovora po pitanju usklađivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja sa Zakonom o radu FBiH i Općim kolektivnim ugovorom za područje FBiH upućen je predstavnicima izvršne vlasti u Kantonu, kao i Odjelu za školstvo, od strane Sindikata srednjeg obrazovanja i Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola SBK-a.

Iz ovih sindikata podsjećaju da su se, u skladu s odredbama Zakona o radu FBiH i Općeg kolektivnog ugovora za područje FBiH, koji je objavljen u Službenim novinama FBiH 22. juna ove godine, stekli svi neophodni uslovi za otpočinjanje pregovora po pitanju usklađivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za područje SBK-a.

Pregovarački timovi Sindikata srednjeg obrazovanja SBK-a zahtjevaju da se prvi sastanak, na kojem bi se razgovaralo o pomenutoj problematici, održi najkasnije do 4. jula, a da pozive za isti dobiju najkasnije do 1. jula.

Predstavnici ovih sindikata napominju da su, kao iskreni socijalni partneri spremni pristupiti pregovorima, odnosno usklađivanju važećeg Kolektivnog ugovor,  i ispoštovati sve propisane rokove, koji su decidno precizirani u Zakonu o radu FBiH i Općem kolektivnom ugovoru za područje FBiH.