SSDMIS SBK: Štrajk prolongiran za 20. novembar

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                       SAOPĆENJE  ZA  JAVNOST  

           STRUKOVNOG SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I                                                STOMATOLOGIJE SBK/KSB  

                                           

OBAVJEŠTAVAMO JAVNOST DA JE NAJAVLJEN GENERALNI

ŠTRAJK DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ZA

                        06.11.2017 U  Federaciji B i H .

Još uvijek nisu ispunjeni svi zakonski preduslovi

za početak generalnog štrajka doktora u svim zdravstvenim

ustanovama SBK/KSB pa se štrajk  prolongira za sedam dana, za

                                 20.11.2017 god.

Proces pregovaranja sa Vladom SBK je u toku.

Nadamo se uspješnom završetku pregovora i potpisivanju

Kolektivnog ugovora, čime bi se otklonili razlozi za

Generalni štrajk doktora I stomatologa u SBK!

U međuvremenu će, doktori štrajkati na jedan jedini

legalni način za vrijeme  pauze.

                                      

                                          

                                      ŠTRAJKAČKI ODBOR  SSDMIS SBK