Sutra 33. sjednica Vlade SBK

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Za sutra je u Travniku zakazana 33. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sa početkom u 9 sati.

D N E V N I  R E D

1. Zapisnik sa 32. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2017. – 2019. godina – Ministarstvo finansija

3. Izvještaj o radu radne grupe za izradu strategije za borbu protiv korupcije – koordinator radne grupe a) Strategija za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona 2015.-2019. b) Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona 2015.-2019. c) Prijedlog odluke o isplati naknade članovima radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona za 2015.-2019.

4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe za ugovorene usluge u oblasti obrazovanja – Ministarstvo finansija

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za III. Kvartal 2016. godine – Ministarstvo finansija

6. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju grijanja u OŠ ”Braća Jezerčić”, Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

7. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavu opreme za SŠ ”Busovača”, Busovača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za V. mjesec 2016. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme Jedinici za podršku Ministarstva unutrašnjihposlova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku licenci za elektronsku evidenciju – Ministarstvo unutrašnjih poslova

12. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik za: a) nabavu i ugradnju itisona b) izvođenje farbarsko molerskih radova

13. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje parking prostora ispred zgrade ”Tri bora” – Služba za zajedničke poslove

14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za kolekitvno osiguranje zaposlenika, obavezno i kasko osiguranje motornih vozila u vlasništvu Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

15. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zgradi depoa Kantonalnog arhiva (II. Faza) – Arhiv

16. Zahtjev za isplatu potraživanja po osnovu sporazuma Vlade i Sindikata državnih službenika i namještenika – Ministarstvo privrede

17. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Rašida Kovačević – Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Mišljenje o inicijativi za vjerodostojno tumačenje člana 16. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede

19. Saglasnost za nabavu klima uređaja u Server sobi – Ministarstvo unutrašnjih poslova

20. Saglasnost za nabavku uredskog namještaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

21. Saglasnost za nabavu računara za potrebe Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija

22. Saglasnost za nabavu mobilnog telefona – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

23. Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Saglasnost za prijem namještenika u Općinskome sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Saglasnost na prijem pripravnika – volontera (13) u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

26. Informacija o statusu preduzeća ”ORŠK”, d. o. o., Novi Travnik (po Zaključku Vlade) – Agencija za privatizaciju

27. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o zahtjevu društva ”BFS”, d. o. o., Sarajevo, za povrat uplaćenih sredstava za koncesiju na kamenolomu Sutješčina – Ministarstvo pravosuđe i uprave

28. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu juli 2016. godine a) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

29. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u juli 2016. godine a) Ministarstvo unutrašnjih poslova b) Ministarstvo privrede c) Ministarstvo pravosuđa i uprave                                                                

                                                                                              PREMIJER KANTONA

                                                                                              Tahir Lendo, dipl. ing.