Sutra će u Travniku biti održana 35. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u Travniku biti održana 35. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona s početkom u 9 sati.

 

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Mišljenje na Prednacrt zakona o štrajku ( federalni) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo privrede

3. Dokument okvirnog proračuna Srednjobosanskog kantona za period 2017. – 2019. godina – Ministarstvo finansija

4. Konačan Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – Ministarstvo financija

5. Izvještaji o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za drugi kvartal 2016. godine – Ministarstvo finansija

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve općini Kreševo za sanaciju kuće Želimira Šimića – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

7. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za juli 2016. godine – Ministarstvo finansija

8. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH u predmetu „Rašida Kovačević“ – Ministarstvo finansija

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o trošenju sredstava za materijalne troškove – Ministarstvo finansija

10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za kriterijima raspodjele, sa pozicije ”poticaji privredi” – Ministarstvo privrede

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „poticaj privrede“ – Ministarstvo privrede

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ”Transfer- poticaji privredi”, LOT -5, za 2016. godinu – Ministarstvo privrede

13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa potrošnje sredstava za izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2016.godinu – – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova a) za utopljavanje zgrada b) za instalaciju vodovoda i kanalizacije na zgradi RVI KSB/SBK na Vlašiću c) za realizaciju projekata izgradnje i jačanja infrastrukture poticanja održivog gospodarskog razvoja d) za sufinansiranje projekata za rješavanje problematike zaštite okoliša

15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva a) za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II.kategorije, za općine Vitez i Kiseljak b) za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II.kategorije, za općinu Fojnica c) za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II.kategorije, za općinu Travnik d) za izradu Elaborata o određivanju vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije, za općinu Kreševo

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu dobrotvornom društvu ”Merhamet”, za III. i IV. kvartal 2016. godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – za izgradnju vodovoda Bijelo Buče, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika za VI. mjesec nastavne 2015./2016. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, za provođenje nadzora nad izgradnjom S.Š. ”Novi Travnik”, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

20. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za obrazovne institucije – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa a) zamjenu stolarije u Osnovnoj školi ”Kiseljak 1”, Bilalovac b) za renoviranje dijela školske fasade u Osnovnoj školi ”Kaćuni”, Busovača c) za izgradnju centralnog grijanja u OŠ „Berta Kučera“ , područna škola u Kuprešanima

21. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za zamjenu prozora za zgradi Srednje škole ”Kreševo”, Kreševo – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za vodosnabdijevanje naselja u zoni Prokoškog jezera – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

23. Saglasnost za pokretanje javne nabave za pružanje tehničke potpore informacionom sistemu finansijskog upravljanja – Ministarstvo finansija

24. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za ”Projekt označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području Srednjobosanskog kantona – Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

25. Saglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Općinskome sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

26. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju stolarije na zgradi Općinskoga suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

27. Saglasnost za nabavu klima uređaja u Kantonalnom sudu u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

28. Saglasnost za popravak klima uređaja u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

29. Saglasnost za nabavu otvorenih ormara u Općinskome sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

30. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku sigurnosnih golova za osnovne škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31. Saglasnost za nabavku paketa programa MS Office 2016 za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke

32. Saglasnost za isplatu razlike plaće za zaposlenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova

33. Očitovanje sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku po zaključku Vlade Kantona o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora sudija, tužilaca i stručnih suradnika u pravosudnim institucijama Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave

34. Zahtjev namještenika Kantonalnog suda u Novome Travniku za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora – Ministarstvo pravosuđa i uprave

35. Izjašnjenje po Zaključku Vlade u vezi strukture troškova advokata koji su zastupali državne službenike i namještenike u radnim sporovima protiv Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave

36. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavu školskog namještaja za M.S.T.Š. Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

37. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva u predmetu Ivane Šarić (po Zaključku Vlade) – Kantonalno javno pravobranilaštvo

38. Informacija o presudi Vrhovnog suda Federacije BiH u predmetu „Novak Jotanović“ – Kantonalno javno pravobranilaštvo

39. Informacija o stanju voznog parka u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

40. Izviještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće rezerve premijera Kantona i ministra finansija za drugi kvartal 2016. godine – Ministarstvo finansija

41. Izvještajio realizaciji Zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2016.godine – Stručna služba Vlade a) Ministarstvo pravosuđa i uprave b) Ministarstvo unutrašnjih poslova c) Ministarstvo finansija d) Kantonalni arhiv

42. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2016.godine – Stručna služba Vlade a) Ministarstvo unutrašnjih poslova b) Ministarstvo privrede c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva