Sutra CIK BiH organizuje žrijebanje političkih subjekata

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Centralna izborna komisija BiH će, u skladu sa članom 5.15. stav (2) Izbornog zakona BiH, organizirati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću.

Žrijebanje će biti održano sutra , 21.07.2016. godine u 11 sati u Sarajevu, u velikoj sali Zgrade institucija BiH, naTrgu BiH br.1. Predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata, nezavisni kandidati, akreditirani posmatrači i predstavnici medija moći će prisustvovati žrijebanju.

Inače, za predstojeće lokalne izbore u našoj zemlji CIK je, nakon okončanja procesa ovjere prijava političkih stranaka, nezavisnih kandidata, kandidata predstavnika nacionalnih manjina, koalicija i listi nezavisnih kandidata ukupno ovjerio 455 političkih subjekata.

Razvrstano po političkim subjektima ovjerene su: 103 političke stranke, 171 nezavisni kandidat, 52 kandidata predstavnika nacionalnih manjina u ime 52 grupe građana, 6 kandidata predstavnika nacionalnih manjina u ime 6 udruženja građana, 106 koalicija i 17 listi nezavisnih kandidata.

U ovaj broj nisu uključene političke stranke koje se samo u okviru koalicije pojavljuju na izborima kao i nezavisni kandidati koji se nalaze na listi nezavisnih kandidata.

Centralnoj izbornoj komisiji BiH podneseno je 2.280 kandidatskih listi sa ukupno 30.758 kandidata. Provjerom je utvrđeno da je validnih 2.105 kandidatskih listi sa ukupno 22.889 kandidata i toliko ih je i ovjerila Centralna izborna komisija BiH, dok je za 175 kandidatskih listi na kojima se nalazi 7.869 kandidata provjerom utvrđeno da sadrže nedostatke i u vezi s tim politički subjekti čije liste sadrže nedostatke bili su dužni to otkloniti danas do 16 sati.

Konačan broj kandidatskih listi i kandidata koji će se naći na glasačkim listićima 02. oktobra CIK BiH će objaviti u par predstojećih dana.