Telefonska anketa na području općine Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U okviru projekta kojeg provodi UNDP koji se tiče upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Vrbas, tokom juna i jula 2016. godine biće provedena telefonska anketa među građanima naše općine.

Anketa ima za cilj prikaz potencijalnih šteta u slučaju poplava različitog intenziteta. Anketa obuhvata pitanja vezana za karakteristike kuće ili stana, automobila, poljoprivredne mehanizacije i sl.

Ovom prilikom Vas u ime Općine Bugojno molimo da, ukoliko budete pozvani, uzmete učešće u pomenutoj anketi. Na taj način ćemo stvoriti bolje preduslove za borbu protiv poplava.

Anketa će biti provedena u sljedećim naseljima: BUGOJNO, GRAČANICA, HUMAC, KANDIJA, KOPČIĆ, KULA, LUG, VRBANJA, VUČIPOLJE, ZANESOVIĆI i ZLAVAST”.