Travnik: Održana 47. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sa 47. sjednice Vlade SBK održane 26.1.2017.godine  u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 46. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na mišljenje na Nacrt Zakon o izmjenama o dopunama Zakona o radu, i uputila u dalju proceduru.

Ured za Javne nabavke je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Prijedlog Uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe Budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Uprave za pitanje boraca, dala saglasnost na Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć pripadnicima boračke populacije.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Lokalni akcioni planu oblasti invalidnosti Srednjobosanskog kantona za period 2016-2020. godina.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o odgovorima Kantonalnih tijela uprave na Upitnik Europske komisije, a na prijedlog Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj Odjela za internu reviziju za IV kvartal 2016. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za izgradnju kanalizacije u naselju Guča Gora, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa poniđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkuretskom zahtjevu za dostavu ponuda za: Usluge provođenja preventivne sistemske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, ugovor će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme – tableta (računara) za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 14.215,50 KM, sredstva će se doznačiti firmi „GUINE“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela slijedeće odluke:

          Odluka o određivanju osnovice za plaću za mjesec januar 2017. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju, osnovica za obraćun plaće iznosi 250,00 KM; za nositelje pravosudnih funksija osnovica za obraćun plaće iznosi 107,06 KM,

          Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok ua I. kvartal 2017. godine, iznos naknade za topli obrok za sve budžetske korisnike iznosit će 8,51 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku službenih snakova i traka sa slovnim oznakama „zatvoreno gradilište“, za potrebe urbanističko-građevinske inspekcije, odlukom se izdvaja iznos od 4.446,00 KM.

KABINET PREMIJERA