TRAVNIK : Održana 49. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                           SAOPĆENJE ZA JAVNOST
                    sa 49. sjednice Vlade SBK održane 23.2.2017.godine u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 48. Sjednice Vlade.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih osoba, i uputila u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ utvrđenog Budžetom SBK za 2017. godinu, sredstva za realizaciju ove odluke su planirana u iznosu od 1.185.000,00 KM, isplatit će se korisnicima kao grant sredstva,
– Odluka o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Budžeta SBK u 2017. godini,
– Odluka o usvajanju programa utroška sredstava za raspodjelu sredstava sa pozicije „Transfer ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona“ utvrđenog Budžetom SBK za 2017. godinu, sredstva za realizaciju Programa su planirana u iznosu od 25.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o Programu utroška sredstava sa kriterijem raspodjele za sport u 2017. godini, ovom Odlukoom utvrđuju se sredstva u iznosu od 500.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu, ovom Odlukom utvrđuje se iznos od 600.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova usvojila slijedeće:
– Program utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelul sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2017. godinu, planirana sredstva su u iznosu od 800.000,00 KM,
– Program utroška sredstava za 2017. godinu, sa stavke Budžeta SBK – prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata, planirana sredstva su u iznosu od 20.000,00 KM,
– Program utroška sredstava za 2017. godinu, sa stavke Budžeta SBK – prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podrška radu ekoloških udruženja, planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM,
– Program utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, planirana sredstva su u iznosu od 1.300.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela u iznosu od 317.851,86 KM za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za XII mjesec školske 2016/2017. godine,
– Odluka o akonatativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, ovom odlukom utvrđuje se akontativna raspodjela sredstava za sufinaniranje visokog školstva i stipendiranje studenata u iznosu od 434.415,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih organizaciji Federalnog takmičenja iz matematike, odlukom se izdvaja iznos od 16.650,00 KM,
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola u 2017. godini, odlukom se utvrđuje iznos od 150.000,00 KM za I i II mjesec tekuće godine,
– Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – utopljavanje JU Gradska knjižnica – izrada instalacije grijanja, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Bioenergi“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za općinu Dobretići za prvi kvartal 2017. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM za period januar – mart 2017. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o utrošku sredstava za rekonstrukciju centralnog grijanja u O.Š. „Musa Čazim Čatić“, Trenica, odlukom se izdvaja iznos od 6.879,37 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Turbo-Prom“ d.o.o. Novi Travnik.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih zamjeni dotrajalog poda u PŠ Šibenica O.Š. „Berta Kućera“, odlukom se izdvaja iznos od 4.182,24 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Mukić-Komerc“ d.o.o. Jajce.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Vitez na ime pomoći za sanaciju štete na krovu proizvodne hale preduzeća Divan d.o.o. Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 6.200,00 KM općini Vitez, na ime pomoći sanacije štete nastale usljed udara olujnog vjetra.

Vlada SBK je na prijedlog Službe za zajedničke poslove donijela slijedeće odluke:
– Odluka o pokretanju postupka za nabavku računarskog potrošnog materijala, procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 215.000,00 KM bez PDV-a,
– Odluka o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog materijala, procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 240.000,00 KM bez PDV-a,
– Odluka o pokretanju postupka za nabavku potrošnog materijala za tehničko održavanje zgrada, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 240.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za nabavku i isporuku materijala za održavanj higijene, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 135.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za nabavku računara, printera, fax aparata i dr., procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 200.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 200.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za nabavku autoguma, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 50.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za usluge održavanje i servisiranja kompjuterske opreme, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 60.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za usluge tiskanja / štampanja knjiga, obrazaca i dr., procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 110.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 70.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za autolimarske i lakirerske radove, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 50.000,00 KM,
– Odluka o pokretanju postupka za rekonstrukciju i uređenje prostorija u zgradi TRZ-a, procjenjena vrijednost postupka nabavke iznosi do 500.000,00 KM.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Plan nabavki roba i usluga Kantonalnog arhiva za 2017. godinu.

Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kako slijedi:
1. O.Š.“Voljevac“ – 6.201,00 KM – Rekonstrukcija centralnog grijanja,zamjena konvektnog snopa
2. O.Š.“Busovača – 3.253,00 KM – Zamjena kalorifera u tjelesnoj sali
3. O.Š. „Travnik – 6.000,00 KM – Rekonstrukcija mokrog čvora, po nalogu inspekcije
4. S.Š.“Vitez – 3.500,00 KM – Zamjena oštećene stolarije
5. M.S.Š.“Donji Vakuf – 1.570,00 KM – Rekonstrukcija radijatora u učionicama, vremenska nepogoda
6. S.Š.“Busovača – 5.000,00 KM – Rekonstrukcija mokrog čvora u športskoj dvorani

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za potpisivanje ugovora sa studentskim centrima za akademsku 2016/ 17 godinu, sa S.C. Sarajevo, S.C. Tuzla, S.C. Zenica, S.C. Sveučilišta Mostar i S.C. „Džemal Bijedić“ Mostar.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija za mjesec januar 2017. godine.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Caritasu Travničkog i Caritasu Bugojanskog dekanata, Caritasu Travničkog dekanata odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM u svrhu pomoći za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2017. godine, i Caritasu Bugojanskog dekanata odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM KM u svrhu pomoći za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2017. Godine.

Ministarstvo privrde je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Pismo namjere u kojem USAID/ SGIP izražava spremnost da pruži neophodnu pomoć Srednjobosanskom kantonu u oblasti javno privatnog partnerstva.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstva općini Busovača za sufinansiranje štete na porodičnoj kući Ivice Krišto, odlukom se izdvaja iznos od 4.500,00 KM iz sredstava tekuće rezerve.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga: Kolektivno osigururanje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja, odlukom se prihvata ponuda najpovoljnijeg ponuđača „Konzorcij“ Croatia + Sarajevo Osiguranje.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Busovača za sanaciju štete prouzrokovane niskim temperaturama u JU Centar za socijalni rad i Dječijem vrtiću „Framica“, odlukom se izdvaja iznos od 16.164,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Bsuovača.

Vlada SBK je usvojila Plan nabavki za 2017. godinu, a na prijedlog Službe za zajedničke poslove.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela usvojila Plan novčanih tokova za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja u O.Š. „Kiseljak 1“ Bilalovac, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,01 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču TR „Libar“ Janja,
– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju grijanja u O.Š. „Fra Marjan Šunjić“, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,76 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,
– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju svlačionica sportske dvorane u O.Š. „Bila“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 6.585,08 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma – SK“ d.o.o. Zenica,
– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju centralnog grijanja u O.Š. „Mehurić“ Mehurić, odlukom se izdvaja iznos od 3.009,01 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ecos“ Vitez.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost na potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade SBK i Projekta „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ GIZ Sarajevo.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo,
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume za 2017. godinu,
– Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za izradu elaborata o gospodarenju šumama u zonama sanitarne zaštite vode Krušćica, Općina Vitez, za 2017. godinu.

Vlada SBK obavještava javnost vezano za Odluku o organizovanju i održavanju Generalnog štrajka u svim zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona dostavljenu od strane Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu SBK.
Vlada SBK smatra da je Odluka o organizovanju i održavanju Generalnog štrajka u svim zdravstvenim ustanovama SBK preuranjena kao i zahtjevi sindikata s obzirom da su u toku pregovori Pregovaračkog tima Vlade i Kantonalnog odbora saveza sindikata i da pregovori još nisu okončani. S tim u vezi Vlada SBK smatra da ne postoji osnovan razlog za pokretanje Generalnog štrajka u ovom trenutku.
Na kraju napominjemo da su pregovori između Vlade SBK i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu SBK još uvijek u toku.

                                                                                         KABINET PREMIJERA