Travnik: Održana 63. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku je održana 63. sjednice Vlade SBK.

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 62. redovne i 25. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Dokument okvirnog Budžeta SBK za 2018-2020. godinu, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu „ZEPS 2017“, odlukom se izdvaja iznos od 29.900,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izmjeni odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2017. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK,

– Odluka o izmjeni odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć privatnim preduzećima) u 2017. godini,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za projekat „Izgradnja vodovoda Kraljevice“ na području općine Travnik u iznosu od 9.402,65 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za projekat „Izrada Elaborata o granicama vodnog dobra“ na području općine Kiseljak u iznosu od 15.107,04 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Saraj Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za projekat „Izgradnja vodovodne mreže u MZ Drvetine, naselja Vejići, Podripci i Lenđerovina“ na području općine Bugojno u iznosu od 12.776,40 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o izdvajanju sredstava, za realizaciju projekta: „Izrada Elaborata o granicama vodnog dobra, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 13.806,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za realizaciju projekta „Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica“ na području općine Travnik u iznosu od 19.301,02 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za relizaciju projekta „Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije, na području općine Bugojno“ u iznosu od 9.126,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Higracon“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Crvenom križu SBK , odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za pomoć radu udruženja za treći i četvrti kvartal 2017. godine.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK, za sufinasiranje razvojnog programa Ujedinjenih naroda u iznosu od 10.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u O.Š. „Kalibunar“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 7.015,96 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju stolarije i instaliranje centralnog grijanja u P.Š. „Prkos“ O.Š. „Muhsin Rizvić“ Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 31.991,67 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „VH-Gradnja“ d.o.o. Fojnica,

– Odluka o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju PVC stolarije školske dvorane u P.Š. „Kaonik“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 1.900,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Rolplast“ d.o.o. Busovača,

– Odluka o utrošku sredstava za izmjenu unutrašnje stolarije u O.Š. „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 5.820,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču Stolarija „Bauplast“ Kiseljak,

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 193.938,99 KM za VI mjesec,

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih/glazbenih škola u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 150.000,00 KM za IX i X mjesec tekuće godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – sanacija puta u naseljenom mjestu Nević polje, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 8.487,53 KM, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Adžić-Asfalt“ d.o.o. Žepče.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je prihvatila mišljenje istog ministarstva a koje se odnosi na davanje podrške Prijedlogu osnove za pokretanje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o prihvatanju projekta tehničke saradnje.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za potpisivanje ugovora za akademsku 2017/2018 godinu sa S.C. Sarajevo, S.C. Tuzla, S.C. Zenica, S.C. Sveučilišta Mostar i S.C. Džemal Bijedić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

– Saglasnost za pokretanje direktnog postupka javne nabavke za sanaciju elektro-instalacija u prostorijama Policijske stanice Gornji Vakuf – Uskoplje, vrijednost nabavke je 2.700,00 KM,

– Saglasnost za pokretanje direktnog postupka javne nabavke za nabaku frižidera potrebnih za hlađenje krvi za vještačenja, vrijednost nabavke je 270,00 KM ,

– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku kućišta sa pripadajučom opremom za stacionarni radar putem konkurentskog postupka, vrijednost nabavke je 60.000,00 KM.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu augustu i Izvještaji o radu inspekcija za mjesec juli 2017. godine. Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za izgradnju vodovoda Vrila u MZ Kraljevice, općina Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – rekonstrukcija lokalnog puta u naseljenom mjestu Sopot – Mratiniči, općina Kreševo, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Miličević“ d.o.o. Kreševo, sa visinom ponude od 19.410,30 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala za izradu ulične rasvjete u naselju Krčevine, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti na ponuđačem „Radić Company“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 6.827,18 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka i isporuka rasvjetnih tijela, zaštitne mreže za stadion i građe za kapelu u MZ Pribilovići, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Eurodom“ d.o.o. Stara Bila, sa visinom ponude od 4.074,31 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala za izradu ulične rasvjete u naselju Šantići, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će see zaključiti sa ponuđačem „Radić Company“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 5.100,03 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta „Završetak projekta uređenja mezarja u džematu Divičani“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na žiro račun Medžlisa IZ Jajce,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za projekat „Afaltiranja puteva u općini Travnik“, konkurentski postupak za LOT2 – Put Potkraj – Đelilovac, općina Travnik, ugovor će se zaključiti za ponuđačem „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf, sa visinom ponude od 7.977,76 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, kako slijedi: a) NK Travnik – 15.000,00 KM, podrška u izgradnji pomoćnog terena sa umjetnom travom, b) NK Vitez – 15.000,00 KM, podrška za nabavku semafora i izgradnju svlačionica.

– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke osnovnih udžbenika za učenike prvih razreda, socijalno ugrožene učenike i djecu romske populacije u osnovnim školama Srednjobosanskog kantona, vrijednost nabavke je do 287.600,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na pozivitno mišljenje o novom Nacrtu Zakona o štrajku i isti uputila u dalju proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova dala slijedeće saglasnosti:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju javne rasvjete:  Ugovor o javnoj nabavci – javna rasvjeta u naselju Šimića kuće, MZ Han Bila, ugovor će se zaključiti sa preduzećem s.o.r. „ELKA“ Travnik, sa cijenom ponude od 2.454,66 KM,  Ugovor o javnoj nabavci – javna rasvjeta u naselju Peševići, MZ Kraljevice, ugovor će se zaključiti sa preduzećem „Conram“ d.o.o. Brčko, sa cijenom ponude od 5.914,82 KM,  Ugovor o javnoj nabavci – javna rasvjeta u naselju Grahovik, MZ Slimena, ugovor će se zaključiti sa preduzećem s.o.r. „ELKA“ Travnik, sa cijenom ponude od 6.991,92 KM,  Ugovor o javnoj nabavci – javna rasvjeta u naselju Slimena, potez Remont-kuća Kargić-katoličko groblje-kuća Šuškić, MZ Slimena, ugovor će se zaključiti sa preduzećem s.o.r. „ELKA“ Travnik, sa cijenom ponude od 12.802,14 KM,  Ugovor o javnoj nabavci – javna rasvjeta u naselju Ilovača, Osoje, MZ Ilovača, ugovor će se zaključiti sa preduzećem s.o.r. „ELKA“ Travnik, sa cijenom ponude od 2.386,80 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – asfaltiranje puta MZ Centar II put Vilenička – Balaguša, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Adžić – Asfalt“ d.o.o. Žepče, sa visinom ponude od 10.105,09 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala za javnu rasvjetu u MZ Bilalovac-podružnica Milodraž, Pobrdže, općina Kiseljak, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Inter-Com“ d.o.o. Zenica sa visinom ponude od 10.974,13 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – automatizacija vodovodnog sistema, općina Kiseljak, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „EMTelektro Inžinjering“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH, sa visinom ponude od 64.096,70 KM. Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za plaćanje Okončane situacije za izvođenje radova (druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 86.881,21 KM, sredstva će se doznačiti građevinskom društvu „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izmjena vanjske stolarije na zgradi JU Zavičajni muzej Travnik, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „HDI“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 21.637,88 KM, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

– Odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena u iznosu od 100.000,00 KM 

– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za unapređenje rada bibliotekarske djelatnosti, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM kako slijedi: 1. JU Gradska knjižnica „Busovača“ 2.500 KM 2. JU Gradska knjižnica „Vitez“ 2.500 KM 3. JU „Gradska biblioteka Travnik“ 2.500 KM – Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za kapitalne projekte u kulturi iz Budžeta SBK, odlukom se odobrava isplata sredstava u iznosu od 100.00,00 KM za oblast kulture.