Travnik: Održana 67. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

                      sa 67. sjednice Vlade SBK održane 20. 10. 2017.godine  u Travniku

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 66. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o inspekcijama Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru.

Vlada SBK je usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje SBK.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK usvojila Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o dopuni Odluke o primjeni granskih kolektivnih ugovora za oblast obrazovanja, odnosno dopuni tačke 1.,

– Odluka o utrošku sredstava za izmjenu unutrašnje stolarije u O.Š. „Muhsin Rizvić“ Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 6.994,96 KM, a sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „VH-gradnja“ d.o.o. Fojnica,

– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika na hrvatskom i bosanskom jeziku, za prve razrede, socijalno ugrožene učenike i učenike romske populacije u osnovnim školama Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 287.599,97 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe, sredstva će se doznačiti Zavodu za javno zdravstvo SBK.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. Fra. Mato Nikolić, Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM na ime nastavka sufinansiranja projekta energetsje efikasnosti, navedeni iznos je primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu Razvojnom programu Ujedinjenih nacija UNDP.u, odlukom se izdvaja iznos od 14.050,00 KM na ime izmirenja obaveza po Sporazumu o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila Plan novčanih tokova za IV kvartal 2017. godine.

Na prijedlog istog ministarstva donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu općini Dobretići za četvrti kvartal 2017. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM.

Ministarsvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Poticaj privredi 2017 (Lot 4), odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime sufinansiranja nastupa na „Međunarodnom sajmu turizma i turističke berze Sarajevo 2017. godine“ koje će se održati od 19.10. do 21.10.2017 godine u Sarajevu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije Carevo polje“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 23.655,76 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Nasup“ d.o.o. Jajce,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede „Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže na dionici caffe Magnet do postojećeg okna kod Crkve Sv. Juraj (nastavak radova), odlukom se izdvaja iznos od 47.376,61 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „Rekonstrukcija vodovoda u Starom Vitezu, odlukom se izdvaja iznos od 25.476,09 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (telefonska centrala) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, odlukom se izdvaja iznos od 3.404,70 KM, sredstva će se doznačiti firmi „MIBO Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o isknjižavanju sredstava, odnosno dodjeli pištolja penzionisanim policijskim službenicima.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru ponuđača u direktnom sporazumu za „Naknadne i nepredviđene radove na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade SBK“, ugovor se dodjeljuje ponuđaču „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Izrada vodovoda i rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Strane, MZ Kaonik, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju, ugovor će se zaključiti sa „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 22.815,00 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat – Izgradnja kanalizacijske mreže Guča Gora, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 9.137,70 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba za projekat – Nabavka i ugradnja crpke na izvorištu Kremenik, općina Vitez, konkurentskim postukom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 13.782,00 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Izgradnja rezervoara Brizanac, MZ Bučići, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 19.991,12 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Podolac, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad, sa visinom ponude od 8.482,50 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Nabavka materijala za izgradnju primarnog cjevovoda Čabrino brdo, općina Travnik, konkurentskim postukom iz e-aukciju, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad, sa visinom ponude od 7.488,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost nižim potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke kako slijedi:

–              OŠ “Dr.Boris Ćorić“ Kreševo – 20.000,00 KM, Projekt utopljavanja-izrada fasade školske zgrade (Općina Kreševo osigurala iznos od 50.000,00 KM)

–              OŠ “Voljevac“, G.Vakuf- Uskoplje – 7.000,00 KM, Završetak fasade na novoj školskoj zgradi

–              “Srednja strukovna škola “Jajce -1.600,00 KM, Saniranje kvara centralnog grijanja

–              JU OŠ „Dubravica“Vitez-Preočica – 5.700,00 KM, Ugradnja centralnog grijanja u PŠ „Bukve“

–              OŠ “Vitez“  – 4.800,00 KM, Rekonstrukcija i saniranje grijanja u PŠ „Gornja Večeriska“

Data je i saglasnost za produženje ugovora o održavanju i nadogradnji sistema EMIS, odnosno saglasnost da ravnatelji i direktori osnovnih i srednjih škola, postojeći ugovor produže na  dvije godine, odnosno do kraja školske godine 2018/ 2019. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave primila k znanju Informaciju o poštivanju člana 34a. Kolektivnog ugovora, i utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona i uputila isti u dalju proceduru po skraćenom postupku.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice (REZ) za period januar – juni 2017. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila slijedeće izvještaje:

– Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava za projekat „Čišćenje i uređenje korita i obale vodotoka rijeke Kreševice i njenih pritoka“,

– Izvještaj Načelnika općine Busovača o utrošku sredstava za jednokratnu pomoć u sanaciji štete od požara na porodičnoj kući Ivice Krišto.

Usvojeni su i Izvještaji o rezultatima korištenja fiksnih i mobilnih rada za III kvartal 2017. godine i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade kantona za mjesec septembar.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o tekstu Prijedloga kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije – u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za projekat „Upozorenje na opasnost od mina“, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, sredstva će se doznačiti Crvenom križu SBK,

–              Odluka o izdvajanju sredstava općini Kreševo za projekat „Uspostavljanje i tehnička opremljenost Operativnog centra civilne zaštite općine Kreševo“, odlukom se izdvaja iznos od 8.080,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Kreševo,

–              Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinansiranje projekta „Čišćenje korita rijeke Kruščice na lokalitetu Rijeka-općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 6.435,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez,

–              Odluka o izdvajanju sredstava općini Travnik za finansiranje projekta „Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bile“ MZ Han Bila, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Travnik

–              Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta na lokalitetu MZ Zaselje“ općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 37.400,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez,

–              Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Bugojno za projekat „Sanacija klizišta na lokalitetu Kordići“ općina Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 50.300,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Bugojno,

–              Odluka o izdvajanju sredstava općini Kreševo za projekat „Uspostavljanje i tehnička opremljenost Operativnog centra civilne zaštite općine Kreševo“, odlukom se izdvaja iznos od 8.080,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Kreševo,

Usvojen je i Izvještaj Načelnika općine Busovača o utrošku sredstava za finansiranje projekta „Sanacija oštećene obale rijeke Ivančice u općini Busovača.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izdvajanju dodatnih sredstava za realizaciju projekta „Završetak projekta javna rasvjeta u naselju Grahovik“, MZ Slimena, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM,

–              Odluka o izdvajanju interventih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva su namijenjena za radove na regulaciji lijeve i desne obale rijeke Kreševke od pozicije P9 do P10 (40m dužno), sredstva će se doznačiti općini Kiseljak,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje programa za sanaciju vjerskih objekata i pratećih objekata iz sredstava poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM za sanaciju kapele Ovčarevo-Torine, Župni ured Župe sv. Mihovila Arkanđela,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za implementaciju Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 12.000,00 KM, sredstva iz ove odluke isplatit će se „Regionalnom centru za upravljanje otpadom“ d.o.o. Gornji Vakuf/ Uskoplje,

–              Odluka o davanju saglasnoti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za projekat – Izvođenje radova na oborinskoj odvodnji – lokacija Sivrino selo, općina Vitez, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem S.O.R. „Barok“ Vitez, sa visinom ponude od 8.880,30 KM,

–              Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat – Izgradnja kanalizacijskog sistema u naselju Ahmići, nastavak radova, općina Vitez, konkurentskim postupkom uz e-aukciju, ugovor će se zaključiti sa S.O.R. „Barok“ Vitez, sa visinom ponude od 11.267,10 KM,

–              Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Sanacija vodovoda Vruci-Čista, Milodraž, MZ Bilalovac, općina Kiseljak, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 20.826,00 KM,

–              Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanjem ugovora o javnoj nabavci – Projekat izgradnje vodozahvata i cjevovoda Crnići-Ramići, općina Kreševo, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Miličević“d.o.o. Kreševo, sa visinom ponude od 24.578,19 KM,

–              Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Regulacija Šakinog potoka, općina Fojnica, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Miličević“ d.o.o. Kreševo, sa visinom ponude od 28.760,01 KM,

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik za prvo polugodište nastavne 2017/2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 9.919,20 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik, za relaciju „Lazine-Mehmedović-O.Š. „Savfet-beg Bašagić“,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškove prijevoza učenika O.Š. „Bila“ Vitez, za prvo polugodiše nastavne 2017/2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 12.681,40 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Bus Komerc“ d.o.o. Vitez, za relaciju „Bila-Divjak-Veliki Mošunj“,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Turbe“ Turbe za prvo polugodište nastavne 2017/2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 42.661,40 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku kako slijedi:

–              Relacija: Pulac-Bijelo Bučje-A.S. Metalorad, najpovoljniji prijevoznik „LAŠVA BUS“ d.o.o. Travnik

–              Relacija: Šešići-A.S. kod ambulante Turbe, najpovoljniji prijevoznik DPU „TRAVNIK TRANS“ d.o.o. Travnik

–              Relacija: Vlahovići-Turići-A.S. Metalorad, najpovoljniji prijevoznik „EXTRA BUS“ d.o.o. Travnik

–              Relacija: Vlahovići selo- PŠ „Vlahovići“, najpovoljniji prijevoznik „EXTRA BUS“ d.o.o. Travnik

–              Relacija: Goleš selo- Goleš škola- A.S. Metalorad, najpovoljniji prijevoznik RAGBET“ d.o.o. Travnik

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Dubravica“ Vitez, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 13.004,90 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Buss prijevoznik Boro Grebenar“ općina Vitez, za slijedeće relacije: Krčevine – Dubravica i Šantići – Gornja Rovna – Dubravica,

–              Odluka o aktontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 17.920,72 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Žilić“ d.o.o. Novi Travnik, za relaciju Stojkovići – Nević polje – Balići,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika JU „Druge osnovne škole“ Bugojno za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 5.216,10 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Adino Tours“ d.o.o. Bugojno, za relaciju Vesela – JU „Druga osnovna škola“ Bugojno,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Pajić Polje“ Gornji Vakuf/ Uskoplje za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 15.616,19 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku kako slijedi:

–              Relacija: Lužani-Pajić Polje, najpovoljniji prijevoznik „PRIJEVOZNIK ESMIR MUJKIĆ“ Gornji Vakuf-Uskoplje

–              Relacija: Bojska-Pajić Polje, najpovoljniji prijevoznik „VRANICATRANS-PREVOZ“ Gornji Vakuf-Uskoplje

–              Relacija: Grnica-Pajić Polje, najpovoljniji prijevoznik „VRANICATRANS-PREVOZ“ Gornji Vakuf-Uskoplje

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Jajce“ Krušćica za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 32.421,52 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Bus Glamočić“ d.o.o. Jajce, za slijedeće relacije: Smionica – Divičani, Doribaba – Divičani i Lendići – Kruščica,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Vitez“ Vitez, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 23.130,61 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Šarić Commerce“ d.o.o. Vitez, za slijedeću relaciju: Krčane – Gornja Večeriska – Divjak – Donja Večeriska – Kuća Pere Miškovića – O.Š. „Vitez“,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Karaula“ Karaula, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 19.395,42 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku DPU „Travnik Trans“ d.o.o. Travnik za slijedeće relacije: Gradina – O.Š. „Karaula“ i Hamamdžići – O.Š. „Karaula“,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 25.521,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijim prijevoznicima:

–              Relacija: Šenkovići-OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“,najpovoljniji prijevoznik „BRAĆA BUS“ d.o.o. Novi Travnik

–              Relacija: Kalbići-OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, najpovoljniji prijevoznik SOR „PRIJEVOZNIK MEHRUDIN PERENDA“ Novi Travnik

–              Relacija: Vejzovići- OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, najpovoljniji prijevoznik „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik

–              Relacija: Margetići- OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, najpovoljniji prijevoznik „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Han Bila“ Travnik, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 24.666,94 KM, sredstva će se doznačiti za slijedeće relacije:

–              Relacija: AS Pode- AS Han Bila, najpovoljniji prijevoznik DPU „TRAVNIK TRANS“ d.o.o. Travnik

–              Relacija: Vranić- AS Han Bila, najpovoljniji prijevoznik „EDIS PREVOZ“ d.o.o. Busovača

–             Relacija: Čukle- AS Han Bila, najpovoljniji prijevoznik „FURAT“ d.o.o. Travnik.

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Musa Čazim Čatić“ Novi Travnik, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 21.666,80 KM, sredstva će se doznačiti za slijedeće relacije:

– Relacija: Petačići-Pečuj-OŠ „Musa Ćazim Ćatić“,najpovoljniji prijevoznik „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik

–  Relacija: Duboko- OŠ „Musa Ćazim Ćatić“, najpovoljniji prijevoznik „B.I.H.-TOURS“ d.o.o. Novi Travnik

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Vitovlje“ Travnik, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 14.152,32 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku DPU „Travnik Trans“ d.o.o. Travnik, za slijedeće relacije: Babanovac – Vitovlje i Mudrike – Vitovlje,

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Guča Gora“ Travnik, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 18.247,01 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijim prijevoznicima za slijedeće relacije:

– Relacija: Gostunj (Bandol)-Softina kuća (Mosor)- Guča Gora (škola), najpovoljniji prijevoznik DPU „TRAVNIK TRANS“ d.o.o. Travnik

– Relacija: Velika Bukovica- Guča Gora (škola), najpovoljniji prijevoznik „EXSTRA BUS“ d.o.o. Travnik

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Dubravica“ Vitez- Preočica, za prvo polugodište nastavne 2017/ 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 6.306,30 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem prijevozniku „Ragbet“ d.o.o. Travnik za slijedeće relacije: Tolovići-Sivrino selo-Dubravica-Počulica, Lupac-Počulica, Lupac-Preočica i Vrhovine-Počulica

Data je i saglasnost za pokretanje odgovarajuće procedure javne nabavke za O.Š. „Kiseljak 1“ Bilalovac, za nabavku radijatora i ostale prateće opreme za centralno grijanje u PŠ „Bilalovac“ Bilalovac prema projektu, u vrijednosti od 15.666,00 KM, na prijedlog istog ministarstva.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog istog ministarstva:

–              Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih za sufinansiranje Programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškočama u razvoju u osnovnom obrazovanju, odlukom se izdvaja iznos od 30.028,00 KM, sredstva će se rasporediti za asistente /  volontere u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju,

–              Odluka o dodjeli ugovora za ugovor o nabavci i ugradnju elektro instalacija, unutrašnja i vanjska LED rasvjeta u O.Š. „Safvet.beg Bašagić“ Novi Travnik, najpovoljniji ponuđač je „EG-Inžinjering“ d.o.o. Zenica, vrijednost nabavke je 22.624,29 KM,

–              Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK kako slijedi:

•             Karate Klub „Vezir“ Turbe, podrška za odlazak takmičara Dženana Maglića na Svjetsko prvenstvo u karate-u u Španiju izdvaja se 1.500,00 KM,

•             Karate Klub „Mladost“ Vitez, podrška za odlazak takmičara Muniba Dedovića i Adnana Hurema na Svjetsko prvenstvo u karate-u u Španiju izdvaja se 3.000,00 KM.

–              Odluka o finansiranju troškova odlaska direktora na „Konferenciju direktora škola Jugoistočne Evrope“, u Ljubljanu, Republika Slovenija, direktorici Srednje mješovite škole „Zijah Dizdarević“ Fojnica i direktoru Mješovite srednje škole Busovača u periodu od 25.10.-28.10.2017.godine.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Fojnica, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Novi Travnik, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „HOLD INA“ d.o.o. Sarajevo,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Travnik, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „ECO VAL“ d.o.o. Travnik,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Busovača, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu jajce i Dobretiće, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Donji Vakuf, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „HOLD INA“ d.o.o. Sarajevo,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Vitez, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „Paladji“ d.o.o. Vitez,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Gornji Vakuf/ Uskoplje, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „Petrol BH OIL“ d.o.o. Sarajevo,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za javnu nabavku: goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Kiseljak i Kreševo, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „BM Commerce“ d.o.o. Kiseljak.

                                                                              Ured za evropske integracije,

                                                                                 fondove, odnose s javnošću