Travnik: Održana 84. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 82. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela Vlade SBK i Ureda za zakonodavstvo Vlade SBK, odlukom se preraspodjeljuju sredstva u iznosu od 2.000,00 KM.

Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu između Službe zajedničke poslove tijela Vlade SBK i Ministarstva privrede, odlukom se preraspodjeljuju sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na predloženo Mišljenje o Nacrtu strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021. godine.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

Odluka o internet stranici Vlade Srednjobosanskog kantona, odlukom se utvrđuje sadržaj i način ažuriranja sadržaja internet stranice.

Odluka o utvrđivanju domene i adresa elektronske pošte u Srednjobosanskom kantonu, odnosno Skupštini i Vladi SBK.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke šumarskih uniformi i košulja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo, procijenjena vrijednost nabavke je 45.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku lovačke municije za obuku kandidata i polaganje lovačkog ispita, procijenjena vrijednost nabavke je 9.000,00 KM.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2018. godine i Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade SBK u mjesecu aprilu 2018. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenih ustanovama – bolnicama u Srednjobosanskom kantonu, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 38.000,00 KM, sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:

Nogometni klub „Vitez“ – 15.000,00 KM, (podrška za takmičenje u Premijer ligi BiH)

Nogometni klub „Travnik“- 5.000,00 KM, (podrška za takmičenje u Prvoj ligi FBiH)

Nogometni klub „Metalleghe B.S.I.“Jajce – 5.000,00 KM, (podrška za takmičenje u Prvoj ligi FBiH)

Nogometni klub „Iskra“ Bugojno – 5.000,00 KM, (podrška za takmičenje u Prvoj ligi FBiH)

Košarkaški klub „Travnik“ – 8.000,00 KM, (podrška za „12.Međunarodni turnir u košarci za juniore Travnik 2018“ od 10.-13.05.2018.).

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

Odluku o utvrđivanju liste projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije regionalnih cesta na području SBK koji se uvrštavaju u program javnih investicija SBK za period 2019. – 2021. godina.

Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za ceste SBK u 2018. godini kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, za potrebe kapitalnih investicija na regionalnim putevima na području SBK, Kantonalnoj direkciji za ceste SBK odobreno je kredino zaduženje u 2018. godini u iznosu vrijednosti glavnice kredita od 6.000.000,00 KM, i uputila u skupštinsku proceduru.

Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Srednjobosanskog kantona u iznosu od 12.000.000,00 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (kreditno zaduženje koristit će se sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva), i uputila u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o zahtjevu Kantonalnog predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Srednjobosanskog kantona.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

Odluku o poništenju postupka javne nabavke po otvorenom postupku javnih nabavki za Novi višeslojni spiralni sistem za kompjuterizovanu tomografiju sa minimalno 32 rekonstruirana sloja pri jednoj 360⁰ -rotaciji ( CT sistem) LOT – 1 za potrebe Hrvatske bolnice „ Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila.

Odluku o pokretanju postupka javne nabave po otvorenom postupku javnih nabavki za Novi višeslojni spiralni sistem za kompjuteriziranu tomografiju sa minimalno 32 rekonstruirana sloja pri jednoj 360⁰ – rotaciji ( CT sistem) za potrebe Hrvatske bolnice „ Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila, u ukupnoj vrijednosti do 585.000,00 KM sa uračunatin PDV-om.

                                                                                       Ured za evropske integracije,

                                                                                       fondove, odnose s javnošću

                                                                               i kvalitet prema međunarodnom standardu